Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Τρίτη 29 Ιουλίου 2014
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Εκτύπωση
Δήμος ΝάξουΣτα πανέμορφα νησιά της Νάξου, Ηρακλειάς, Σχοινούσας, Κουφονησίων, Δονούσας, στο Κέντρο του Αιγαίου πελάγους, με την μακραίωνη ιστορική, πολιτιστική και λαογραφική παράδοση τους, με τις εντυπωσιακές εναλλαγές του φυσικού τοπίου, εκτεταμένες αμμουδερές παραλίες, καταγάλανα νερά, εύφορες πεδιάδες, αλλά και τους όμορφους ορεινούς όγκους , με ανεπτυγμένη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, με τις απεριόριστες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισμού κλασσικών και εναλλακτικών μορφών, με το πλήθος των μνημείων αρχαιοελληνικών, βυζαντινών και νεότερων, με την πλούσια και ανεπανάληπτη μουσικοχορευτική της παράδοση, με τις ανέσεις που προσφέρει στους τομείς, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, στην προσφορά πολυποίκιλων υπηρεσιών.

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, μια καλά οργανωμένη και ακμαία διοικητική μηχανή, συμβάλλει αποφασιστικά στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική πρόοδο, στη δημιουργία ή διεύρυνση των δομών περαιτέρω εξυπηρέτησης των μονίμων κατοίκων αλλά και των πολυπληθών επισκεπτών και στη βελτίωση των πάσης φύσεως υπηρεσιών.


Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Κοινωνικό Παντοπωλείο Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Κ.Π.), ότι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο  από την ΔΕΥΤΕΡΑ 28η ΙΟΥΛΙΟΥ έως  και  την ΠΕΜΠΤΗ  14η  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στο Γραφείο Κοινωνικού Παντοπωλείου, αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο. Σε περίπτωση αναπήρων, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από τον υπεύθυνο είσπραξης της σύνταξης/επιδόματος του αναπήρου.
Δικαιούχοι του Προγράμματος του Κ.Π. είναι οι δημότες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που ταυτόχρονα είναι και μόνιμοι κάτοικοι, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα.
Κύριο κριτήριο ένταξης είναι το εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Τα οικονομικά κριτήρια είναι τα κάτωθι:
1. Για μοναχικά άτομα, το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00€.
2. Για ζευγάρια ή οικογένειες, το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται αθροιστικά κατά 1.200,00€  για κάθε προστατευόμενο μέλος (σύζυγο ή τέκνα).
(Προστατευόμενα τέκνα νοούνται: Τα ανήλικα, αυτά που σπουδάζουν και όσα έχουν αναπηρία πάνω από 67%).
3. Για άτομα με αναπηρία 67% και άνω, το εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 9.000,00€.
§     Σε περίπτωση που ο αιτών μισθώνει πρώτη κατοικία (χωρίς να έχει ιδιόκτητη), τότε θα αφαιρείται από το εισόδημά του το ετήσιο ποσό που καταβάλλει ως ενοίκιο της κατοικίας του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1.      Αίτηση, σε έντυπο που χορηγείται από το Γραφείο Κοινωνικού Παντοπωλείου.
2.      Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4.      Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος και εντύπου Ε9 οικ. έτους 2014. - Στην περίπτωση που ο αιτών συνοικεί με ενήλικα πρόσωπα που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, θα προσκομίζει, επιπλέον, εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε9 οικ. έτους 2014 των συνοικούντων προσώπων.
5.      Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας.
6.      Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ.

Β. ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
1.      Κάρτα ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. (για την απόδειξη της ανεργίας).
2.      Βεβαίωση σπουδών (για το χαρακτηρισμό τέκνου που σπουδάζει, ως «προστατευόμενου»).
3.      Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕ.Π.Α, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (για την απόδειξη ύπαρξης αναπηρίας).
4.      Μισθωτήριο συμβόλαιο, θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. Νάξου (στην περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας, για την αφαίρεση του μισθώματος από το εισόδημα).

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του Κ. Π. διατηρεί το δικαίωμα:
1.      Να ζητήσει, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, όποιο συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί απαραίτητο για την εξέταση του αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα του Κ.Π.
2.      Να ζητήσει τη σύνταξη έκθεσης κοινωνικού λειτουργού για τη διαπίστωση της αναγκαιότητας ένταξης του αιτούντος στο Πρόγραμμα του Κ.Π.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου (Αρμόδιοs υπάλληλος:Αντ. Ελευθερίου - Τηλέφωνο: 2285360182 - Ώρες λειτουργίας: 07:45 έως 14:45).

Πατήστε να λάβετε την Αίτηση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του

Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28/07/14 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 21/07/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:11936
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (31η/2014)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 28η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου του έτους 2014.
2.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».
3.Αποδοχή δωρεάς ακινήτων διαθήκης Αργύριου Σοφικίτη.
4.Έγκριση παραστάσεων της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.
5.Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπων στη Δ.Κ. Σχοινούσας.
6.Έγκριση πρακτικού α’ φάσης διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανάπτυξη ιστών με φωτιστικά σώματα τροφοδοτούμενα από φωτοβολταϊκά στοιχεία και σύστημα διαχείρισης για τις στάσεις των αστικών γραμμών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
7.Λήψη απόφασης επιστροφής παραβόλου ένστασης κατά του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου 6 «Κατασκευή έργων κατακόρυφης σήμανσης και ασφάλισης» του έργου Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας.
8.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων νήσου Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
9.Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
10.Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
11.Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
12.Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών». 
13.Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
14.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
15.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
16.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
17.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
18.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
19.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
20.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
21.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
22.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
23.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
24.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
25.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
26.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
27.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
28.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
29.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
30.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
31.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
32.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
33.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
34.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
35.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
36.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
37.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
38.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
39.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
40.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
41.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
42.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
43.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
44.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
45.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
46.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
47.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
48.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
49.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
50.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.

Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Καταπολέμηση κουνουπιών Εκτύπωση
Νάξος,21-07-2014
Αρ. Πρωτ.:11821

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ»
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ  2014

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών «Καταπολέμηση κουνουπιών» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για Ιούλιο Αύγουστο 2014 σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  24.012,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 29η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. ώρα λήξης 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στην Χώρα Νάξου.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2285360140).

Κατεβάστε τη διακήρυξη

Ο Δήμαρχος καα
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

Διεξαγωγή κλήρωσης Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014, ώρα 10:00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας της  Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του κάτωθι Έργου:
·         « Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Φιλωτίου »
και του κάτωθι υποέργου 1:
·         « Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου - Αγ. Άννας Δήμου Νάξου »
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu). 

H εκστρατεία πάρε μέρος και καθάρισες στη Νάξο Εκτύπωση
grotta.jpg
O Δήμος Νάξου σε συνεργασία με το ΜΕDASSET(το Μεσογειακό Σύνδεσμο για τη σωτηρία των θαλάσσιων Χελώνων ) και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Αποστολή Νερό" που υλοποιεί η Coca-Cola Tρία Έψιλον και η Coca-Cola Hellas , σας καλούν στον καθαρισμό της παραλίας Γρόττας την Κυριακή 27/7,στις 10 το πρωί.
Στον καθαρισμό μπορούν να λάβουν μέρος ομάδες ή μεμονωμένα άτομα.
Δήλωση συμμετοχής:
Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε τηλ:2103613572

Ο Αντιδήμαρχος
Εμμανουήλ Πολυκρέτης
Kλήρωση για την ανάδειξη μελών Εκτύπωση
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Πέμπτη 24  Ιουλίου 2014, ώρα 10:00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας της  Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του κάτωθι Έργου:
·         «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Νάξου στη θέση Μοθώνι»
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu). 

Έγκριση μελέτης αποκατάστασης Πύργου Χειμάρρου Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
Νάξος, 21/07/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Έγκριση μελέτης αποκατάστασης Πύργου Χειμάρρου από το Κ.Α.Σ.

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 8 Ιουλίου τη μελέτη αναστήλωσης του Πύργου Χειμάρρου, η οποία εκπονήθηκε από τον πολιτικό - μηχανικό δρ. Κωνσταντίνο Ζάμπα, με χρηματοδότηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα του μνημείου της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και την ανάγκη προστασίας του, η Δημοτική Αρχή ανακίνησε και ανέδειξε το θέμα της αποκατάστασης και συνέβαλε έμπρακτα, εντάσσοντας στον προϋπολογισμό του Δήμου ποσό για την εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης, ο οποία και εγκρίθηκε από το Κ.Α.Σ..
Επόμενο στάδιο είναι η αναζήτηση και ένταξη του έργου σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, ώστε να εξασφαλισθούν οι πόροι για την αναστήλωσή του, καθώς σύμφωνα με την παρουσίαση της μελέτης, το μνημείο εξωτερικά βρίσκεται σε καλή κατάσταση, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και εσωτερικά. Για τη διαφύλαξη του μνημείου απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση, στερέωση και ανακατασκευή των ερειπωμένων τμημάτων, επανατοποθέτηση λιθόπλινθων από το διάσπαρτο υλικό που υπάρχει γύρω του και προστασία από βροχές και κεραυνούς.
Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανόλης Μαργαρίτης εξήρε τις ενέργειες και το ενδιαφέρον του Ομότιμου Καθηγητή Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Βασίλειου Λαμπρινουδάκη, η συμβολή του οποίου ήταν καθοριστική για τη θετική έκβαση της υπόθεσης.
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Μανόλης Μαργαρίτης, «η οφειλόμενη φροντίδα σε ένα σπουδαίο μνημείο του τόπου μας είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη. Παρά τις αντιξοότητες και τις δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, επαναφέραμε, ως Δήμος, το θέμα της αποκατάστασης του μνημείου και μεριμνήσαμε για την εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή της. Μετά την έγκριση της μελέτης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την ένταξη του έργου σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και κατ' επέκταση την διαφύλαξη της ιστορίας μας».

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Νάξος, 14-07-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                Αρ. πρωτ.:11160
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης για έκαστο είδος, στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά την ημέρα παράδοσής του είδους, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων» ενδεικτικού προϋπολογισμού € 392.636,93 (συμ/νου Φ.Π.Α.), που περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω είδη: πετρέλαιο κίνησης (145.475 λίτρα), βενζίνη αμόλυβδη (20.975 λίτρα) και πετρέλαιο θέρμανσης (113.850 λίτρα).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που βρίσκεται στη Χώρα Νάξου, στις 25 Αυγούστου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού.
Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο ίδιο τόπο και ώρα.
Οικονομική προσφορά με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης δεν θα γίνεται δεκτή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες εκ των ομάδων/υποομάδων των προς προμήθεια ειδών. Η τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίνει ανά ομάδα/υποομάδα καυσίμων.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που η προσφορά θα αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες), η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του προϋπολογισμού των προσφερομένων ειδών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα 5 μηνών από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο μειοδότης/ες υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο για το τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί σε κάθε Νομικό Πρόσωπο. Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται για ένα (1) έτος από την υπογραφή τους, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μηνός. 
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 14-07-2014.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδια υπάλληλος: Μ. Πολυκρέτη, τηλ. 22853-60133).

Συνημμένα έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νάξος,  17/07/2014
Αρ. Πρωτ.: 11680

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, την Δευτέρα 21-07-2014 και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu).

H Αναπληρώτρια προϊσταμένη Δ/νσης
Ελένη Καμπούρη

Ακύρωση συνάντησης με τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Νάξος, 15/07/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ακύρωση συνάντησης με τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ

Μετά την εντονότατη αντίδραση του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανόλη Μαργαρίτη, που προκάλεσε η επίσκεψη ιδιώτη Τοπογράφου - Μηχανικού, ο οποίος κατ' εντολή της Εταιρίας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ) επρόκειτο να τοπογραφήσει την δημόσια κοινόχρηστη έκταση στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Προκοπίου, ο Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση της Ναξιακής αντιπροσωπείας, η οποία είχε ορισθεί την Τετάρτη, 16/07. 

Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανόλης Μαργαρίτης δρομολογούν τις επόμενες ενέργειές τους,  εμμένοντας στην αρχική τους τοποθέτηση ότι ο τόπος μάς ανήκει και θα τον προστατεύσουμε με κάθε τρόπο.

(επισυνάπτεται η επιστολή του κ. Μανιατόπουλου)

 
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αντίδραση για την κτηματογράφηση του Αγίου Προκοπίου
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11/07/14
Στη Νάξο ο πρώτος Οπλίτης Ιατρός
 
e-payments_guide.gif
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Ιούλιος 2014 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
« < Αύγουστος 2014 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;

Fatal error: Call to undefined function curl_init() in D:\OracleAS_web\Apache\Apache\htdocs\templates\033\index.php(231) : eval()'d code(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 69