Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Παρασκευή 25 Απριλίου 2014
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Εκτύπωση
Δήμος ΝάξουΣτα πανέμορφα νησιά της Νάξου, Ηρακλειάς, Σχοινούσας, Κουφονησίων, Δονούσας, στο Κέντρο του Αιγαίου πελάγους, με την μακραίωνη ιστορική, πολιτιστική και λαογραφική παράδοση τους, με τις εντυπωσιακές εναλλαγές του φυσικού τοπίου, εκτεταμένες αμμουδερές παραλίες, καταγάλανα νερά, εύφορες πεδιάδες, αλλά και τους όμορφους ορεινούς όγκους , με ανεπτυγμένη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, με τις απεριόριστες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισμού κλασσικών και εναλλακτικών μορφών, με το πλήθος των μνημείων αρχαιοελληνικών, βυζαντινών και νεότερων, με την πλούσια και ανεπανάληπτη μουσικοχορευτική της παράδοση, με τις ανέσεις που προσφέρει στους τομείς, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, στην προσφορά πολυποίκιλων υπηρεσιών.

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, μια καλά οργανωμένη και ακμαία διοικητική μηχανή, συμβάλλει αποφασιστικά στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική πρόοδο, στη δημιουργία ή διεύρυνση των δομών περαιτέρω εξυπηρέτησης των μονίμων κατοίκων αλλά και των πολυπληθών επισκεπτών και στη βελτίωση των πάσης φύσεως υπηρεσιών.


Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Επαναληπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για Ναυαγοσωστική κάλυψη Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Νάξος, 22-04-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   Αρ. Πρωτ:5349 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                     


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει ανοιχτό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Π.Δ.28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  90.036,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.23%
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 06η  Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης  12:00 π.μ.  ώρα λήξης 13:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 3.660,00 ευρώ που θα απευθύνεται στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2285360140).Ο Δήμαρχος
κ.α.α.
Δημήτριος Λιανός
Αντιδήμαρχος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος,   17/04/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                     Αρ. Πρωτ.:     5318      
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τίτλος Διαγωνισμού:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Η συνολική προμήθεια για το δημοπρατούμενο είδος ενδεικτικά προϋπολογίζεται στο ποσό € 40.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16 %.
Η προμήθεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2014 στον οποίο έχουν εγγραφεί οι ανάλογοι κωδικοί των Υπηρεσιών που στο σύνολό τους καλύπτουν τη συγκεκριμένη δαπάνη.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β) Συνεταιρισμοί &
γ) Ενώσεις οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, και είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια ειδών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες -μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια του άρθρου 7 § 1 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η προθεσμία για την παράδοση των παραπάνω ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα Δημοτ. Συμβουλίου), από την αρμόδια Επιτροπή, την 30/04/2014  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).
Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης, τεχνικής περιγραφής και λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από το Δήμο/Δνση Τεχν. Υπηρεσιών και στον δικτυακό τόπο www.e-naxos.eu.
Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2285360106/127.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Πρόσκληση Δημοτικής Κοινότητας Νάξου Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        Nάξος, 17-04-2014
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ   Αρ. Πρωτ: 45  


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (10η/2014)

        
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της  Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου       
 
                                                                                                
    Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας(Δημαρχείο) στις 24 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αιτήσεις χορήγησης - ανανέωσης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
2.Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού  ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Ευθύμιος Μαυρογιάννης 

Διαβούλευση για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Νάξος, 17/04/2014ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Διαβούλευση για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων παρέλαβε υπόμνημα σχετικά με τη Β΄ φάση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίου Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου. Το σχετικό υπόμνημα κατατέθηκε κατόπιν επεξεργασίας των παρατηρήσεων, τις οποίες είχαν επισημάνει οι μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Μηχανικών Νάξου, μετά τη δημόσια διαβούλευση που είχε προηγηθεί.

Στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της μακροχρόνιας προσπάθειας για τη σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ο Δήμος θα προγραμματίσει νέα συνάντηση με τους Μηχανικούς το προσεχές διάστημα, προκειμένου να γίνει ενημέρωση επί των νέων επισημάνσεων του μελετητή Γ. Τσεκούρα.

Χημικά ύδρευσης αποχέτευσης ΕΤΟΥΣ 2014 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ&               Νάξος, 17/04/2014  
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ           Αρ. Πρωτ.: 5293
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
««Χημικά ύδρευσης αποχέτευσης» ΕΤΟΥΣ 2014
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        

Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια «Χημικά ύδρευσης αποχέτευσης» ΕΤΟΥΣ 2014, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.949,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%) και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 30/04/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας (με Φ.Π.Α.).
Τα έξοδα δημοσίευσης, του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών (τηλ. 22853-60121) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

o Αντιδήμαρχος
Δημήτριος Λιανός


Διακήρυξη χρήσης χώρων αιγιαλού Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    Νάξος, 17/04/2014  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             Αρ.Πρωτ.: 5286
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Εκτύπωση
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                Νάξος,15/4/2014
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Της με α/α  6ης/14-4-2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Πρόσκληση Δ.Κ.Ε. 14/04/14 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                  Νάξος,  08-04-2014
843.00 Νάξος                                                    α.π.: 86
Τηλ:2285360155

Προς; τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην έβδομη τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2014 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Απόφαση καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της δράσης του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.     
2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
3.Καταβολή δεδουλευμένων και κρατήσεων μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΔΑΠ, ΚΑΠΗ και Γραφείου Επιχείρησης.
4. Καταβολή οφειλόμενων αποδοχών πρώην Διοικητικής Υπαλλήλου Δημοτικής Επιχείρησης
5.Λήψη απόφασης προμήθειας γραφικής ύλης για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
6.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2014.
7.«Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής “Εργασιών” (παροχής υπηρεσιών) και «Μεταφορών» σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ., για το έτος 2014». 
8.Εξόφληση λογαριασμών ΟΤΕ και ΔΕΗ 

Τρέχοντα Θέματα.                       

           


Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος

Πρόσκληση Δ.Κ.Ε. 14/04/14 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                              Νάξος,  08-04-2014
843.00 Νάξος                                                α.π.: 85
Τηλ:2285360155  
                   
Προς :τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην έκτη τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2014 και ώρα 13:30 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Ισολογισμού έτους 2013

           
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Στυλιανός ΜαυρογιαννόπουλοςΠρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16/04/14 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Νάξος, 11/04/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:4996
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (19η/2014)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής


Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 16η Απριλίου 2014, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης) για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους και συγκεκριμένα για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης. 
2.Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας τμημάτων κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης) για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
3.Έλεγχος επικαιοροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις πλακοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Σχοινούσας – Δ.Κ. Σχοινούσας».
4.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2014»
5.Έγκριση δαπανών δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 που έχουν γίνει από παγία προκαταβολή. 
6.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνηση της μελέτης «Ανακατασκευή τμήματος σχολικού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης αύλειου χώρου και των χώρων εισόδου όλου του σχολικού συγκροτήματος (2ου & 4ου Δημοτικού και 1ου Νηπιαγωγείου)».
7.Έγκριση παραστάσεων της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.
8.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
9.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
10.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
11.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.

               
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

 
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 16/04/2014
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Πρόσκληση επιτροπής ποιότητας ζωής 14/4/14
Bεβαίωση επιδόματος Πρόνοιας
 
e-payments_guide.gif
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Απρίλιος 2014 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;