Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2016
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση ΕΠΖ Εκτύπωση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 


ΠΡΟΣ:
1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

2. Τα αναπληρωματικά μέλη (με σειρά εκλογής),
ως ο σχετικός Πίνακας.
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                                         (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 6η έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 7/6/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ
Εισήγηση για τον καθορισμό τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού των παραλιακών οικισμών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα, καθόσον έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και πρέπει να επισπευτεί η διαδικασία εκμίσθωσης των εν θέματι κοινοχρήστων χώρων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Λειτουργία ανακαινισμένων παιδικών χαρών Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
Νάξος, 4/6/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Λειτουργία ανακαινισμένων παιδικών χαρών

Στη διάθεση των δημοτών παραδόθηκαν οι τρεις ανακαινισμένες παιδικές χαρές του Δήμου, στις περιοχές Άλσους Έλλης, 2ου Δημοτικού και Αγίου Μηνά. Στόχος της Δημοτικής Αρχής δεν είναι μόνο η κατασκευή νέων χώρων ψυχαγωγίας των μικρών δημοτών αλλά και η αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων και των  τεχνικών προδιαγραφών  που διασφαλίζουν την σωστή λειτουργία τους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών. Έτσι, οι νέες, σύγχρονες και ασφαλείς παιδικές χαρές τηρούν πλέον τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και διαθέτουν την απαραίτητη πιστοποίηση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ). Σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές, στις παιδικές χαρές τοποθετήθηκαν σύγχρονα όργανα από κατάλληλα υλικά, ειδικά μελετημένα ώστε να ελαχιστοποιούν τα παιδικά ατυχήματα.
Ωστόσο, επειδή το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς λειτουργίας των παιδικών χαρών, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εφιστά την προσοχή όλων, ώστε να μπορούν τα παιδιά να απολαμβάνουν με ασφάλεια το παιχνίδι τους. Ειδικότερα, στον ελεύθερο χώρο της παιδικής χαράς, πέραν της χρήσης των οργάνων δεν επιτρέπονται άλλες δραστηριότητες (π.χ. ποδήλατα, παιχνίδι με μπάλες κ.α.) καθώς ενέχουν κινδύνους ατυχήματος αλλά και φθοράς του τάπητα ή των οργάνων. Επίσης, οι δημότες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μην επιτρέπουν την είσοδο ζώων, διασφαλίζοντας έτσι την υγεία των παιδιών.
Οι νέες παιδικές χαρές είναι πλέον ανοικτές για να φιλοξενήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια τα παιδιά.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Συντήρηση των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων Εκτύπωση
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νάξος : 04/06/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         Αρ.Πρωτ.:7165
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & 
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τηλέφωνο: 2285360140

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων » Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την < 17η > του μηνός Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα και από ώρα έναρξης 13:30  και λήξης παραλαβής προσφορών την 14:00  ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στα 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα  και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού  και διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία  για την εκτέλεση του έργου και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία παρόμοιες εργασίες συγκρίσιμης έκτασης σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τρία τελευταία χρόνια τουλάχιστον. 
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 2.068,97 € (2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός του Φ.Π.Α.) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών  ή ισότιμου ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία το Δήμου Νάξου Τηλ.: 2285360140 κα Τριανταφύλλου Νεκταρία.

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
Ανεβλαβής Αργύριος
Αντιδήμαρχος

Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων νήσου Νάξου Εκτύπωση
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Νάξος : 04/06/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             Αρ.Πρωτ.:7167
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & 
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τηλέφωνο: 2285360140


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων νήσου Νάξου » Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την < 18η > του μηνός Ιουνίου 2013 ημέρα Τρίτη και από ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και λήξης παραλαβής προσφορών την 10:30 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στα 195.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα  και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού  και διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία  για την εκτέλεση του έργου και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία παρόμοιες εργασίες συγκρίσιμης έκτασης σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τρία τελευταία χρόνια τουλάχιστον. 
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 3.578,00 € (2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός του Φ.Π.Α.) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  ή ισότιμου ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία το Δήμου Νάξου Τηλ.: 2285360140 κα Τριανταφύλλου Νεκταρία.

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
κ.α.α.
Ανεβλαβής Αργύριος
Αντιδήμαρχος


Πρόσκληση ΔΚΕ 7/06/13 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                  Νάξος   03-06-2013
843.00 Νάξος                                                      α.π.: 67
Τηλ:2285360155
                                       
                                        Προς
τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στη ενδέκατη τακτική  συνεδρίαση την Παρασκευή 07 Ιουνίου 2013 και ώρα 13:30  στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.Απόφαση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις μισθολογικές περιόδους  Απριλίου και Μαΐου 2013 και δόσεων ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών παρελθουσών ετών
2.Απόφαση καταβολής Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Β΄ Διμήνου 2013
3.Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση «Βραδιάς Αστροπαρατήρησης»
4.Λήψη απόφασης  απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών για την επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 2005
5.Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο   ΚΔΑΠ
6.Λήψη απόφασης για ανανέωση συμβολαίων ασφάλισης αυτοκινήτων
7.Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών για την αντικατάστασης πόρτας στο «ΚΔΑΠ»
8.Τρέχοντα θέματα


 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
    Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος


ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νάξος, 04-06-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             Αρ. Πρωτ. : 7090
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ  
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
–  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2013»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με ελεύθερη συμπλήρωση ποσοστού έκπτωσης, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  ανά ομάδα εργασιών επί του τιμολογίου της μελέτης, για την παροχή υπηρεσιών «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013» σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των  παραπάνω εργασιών, συνολικού  προϋπολογισμού  149.985,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 20 η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. ώρα λήξης 10:00 μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στην Χώρα Νάξου. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι με γνώση του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του Δήμου. 
Αρμόδιος: Κιουλαφής Ειρηναίος , Διεύθυνση: Χώρα Νάξου.
Τηλέφωνο: 2285360113

Ο Δήμαρχος
καα

Ανεβλαβής Αργύριος 
Αντιδήμαρχος 
   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Υπεύθυνος: Μανόλης Λυκουρόπουλος
E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Νάξος, 1/6/2013

Ανακοίνωση

     Οι προγραμματισμένες εργασίες φρεζαρίσματος επί των οδών Ν. Κοντολέοντος και Ηρώων Πολυτεχνείου, δηλαδή από τη διασταύρωση του Περιφερειακού με την Επαρχιακή οδό Εγγαρών (super market Βιδάλης) έως το φαρμακείο Δελλαρόκα, δεν θα ξεκινήσουν την Κυριακή 2 Ιουνίου, όπως είχε ανακοινωθεί, λόγω τεχνικού κωλύματος. Οι εργασίες επί των συγκεκριμένων οδών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 4 Ιουνίου.

Παραχώρηση ΚΕΓΕ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Υπεύθυνος: Μανόλης Λυκουρόπουλος
E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
Νάξος, 31/5/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Παραχώρηση ΚΕΓΕ

Μετά από αλλεπάλληλες επαφές και επισκέψεις του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανόλη Μαργαρίτη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και προχωρούν στην πλήρη παραχώρηση της έκτασης του ΚΕΓΕ στο Δήμο.
Κατά τις διαπραγματεύσεις, μέλημα του Δημάρχου ήταν η παραχώρηση της έκτασης, όπου στεγάζεται το Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ), στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η διατήρηση του Κέντρου Εκπαίδευσης, καθώς και η αξιοποίηση χώρου στο Σαγκρί, προκειμένου να επαναλειτουργήσει η Γεωργική Σχολή.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών και την ολοκλήρωση της μεταγραφής της έκτασης του ΚΕΓΕ, ο Δήμος θα παραχωρήσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως αντάλλαγμα έκταση που βρίσκεται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Σαγκρίου, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πρότυπο αγρόκτημα - βοτανικός κήπος και, εφόσον υπάρξει επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση, να υλοποιηθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Νάξου συναντήθηκε και ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Στέλιο Σκορδιαλό και τα μέλη Μιχάλη Σοφικίτη και Στέφανο Στρατούρη, καθώς και τον εκπρόσωπο της συνέλευσης κ. Τζανετή, οι οποίοι δέχθηκαν ενθέρμως και με ικανοποίηση την πρόταση του Δημάρχου, τον οποίο και ευχαρίστησαν.  

ΦΕΣΤΙΒΑΛ TΕΧΝΩΝ ΕΛΑΙΑ Εκτύπωση
ΦΕΣΤΙΒΑΛ TΕΧΝΩΝ ΕΛΑΙΑ
    
Το Φεστιβάλ  Τέχνης και Πολιτισμού ‘'Ελαία''  διεξήχθη  για πρώτη φορά πέρυσι στον Καλόξυλο Νάξου. Η εθελοντική ομάδα  ΣΥΝ+ΑΞΙΑ, η  Τοπική Κοινότητα  Χαλκείου και ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Τραγαίας ένωσαν τις δυνάμεις τους  με σκοπό να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες όπου επαγγελματίες και ερασιτέχνες καλλιτέχνες, εκπροσωπώντας διάφορα είδη τέχνης (μουσική, ζωγραφική, φωτογραφία), θα έδιναν την ευκαιρία στους επισκέπτες να ταξιδέψουν μαζί τους.

Φέτος έχοντας την ίδια δημιουργική διάθεση και τους ίδιους στόχους καλούμε όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν στο Φεστιβάλ  με οποιαδήποτε μορφή τέχνης (φωτογραφία, γλυπτική, ζωγραφική κ.α.)  να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους από την 1η Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου στις  παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι ο κάθε καλλιτέχνης να αφήσει ένα έργο της επιλογής του στον Καλόξυλο με σκοπό να εκτεθεί σε χώρους του χωριού.  Σε περίπτωση πολλών συμμετοχών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


ΣΥΝ+ΑΞΙΑ

Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Νάξου Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Nάξος, 31-05-2013                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                  Αρ. Πρωτ:62                        
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (8η/2013)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου                                                

    Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 31 Μαΐου  2013 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14.00  με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Εκμίσθωση τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής). ».

Το θέμα κρίνεται επείγον λόγω της επικείμενης  διενέργειας δημοπρασίας.
 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Παπαδόπουλος Σπυρίδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκτύπωση
Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης και Σήμανσης Χώρας Νάξου», σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 31-05-2013 θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού και ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της οδού που συνδέει το Ποτάμι με την Ελευθ. Βενιζέλου (βλ. σχέδιο τμήμα ΑΒ), διάρκειας 2 ημερών.

Επίσης από την Κυριακή 01-06-2013 θα ξεκινήσουν οι εργασίες φρεζαρίσματος στις οδούς Κοντολέοντος και Ηρώων Πολυτεχνείου, δηλαδή από τη διασταύρωση του Περιφερειακού με την Επαρχιακή οδό Εγγαρών (super market Βιδάλης) έως το φαρμακείο Δελλαρόκα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ασφαλτόστρωση. Η συνολική διάρκεια των παραπάνω εργασιών εκτιμάται σε 10 ημέρες.

Παρακαλούμε για την κατανόηση των παρόδιων κατοίκων και επαγγελματιών και για τη συμμόρφωση και πιστή τήρηση από τους χρήστες των οδών στις οποίες υλοποιούνται εργασίες, της εργοταξιακής σήμανσης.         

kyk.jpg      
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Επιτροπή Αδέσποτων Ζώων
 
e-payments_guide.gif
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
banner_leader.jpg
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Νοέμβριος 2016 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
« < Δεκέμβριος 2016 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;