Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Τρίτη 31 Μαΐου 2016
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
Διακοπή νερού στην περιοχή Κόττη Εκτύπωση
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους κατοίκους της περιοχής «Κόττη» Χώρας Νάξου ότι θα διακοπεί η παροχή νερού στη περιοχή, από 8:30 έως 14:00, την Παρασκευή 25/1/2013, λόγω απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Εκτύπωση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Κ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ», με συνολικό προϋπολογισμό 119.999,26€. Το έργο υπάγεται στην κατηγορία έργων οικοδομικών, με προϋπολογισμό 103.447,64€ (εργασίες, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου, μέχρι την Πέμπτη 14-2-2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360104, FAX επικοινωνίας 2285023570, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα Βερνίκου, κος Δούρβας.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2013 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., εφ όσον ανήκουν στην τάξη Α2 ή 1η ή 2η (όταν έχουν έδρα εντός νομού), για έργα κατηγορίας οικοδομικών,
β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας οικοδομικών
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.068,95€ με ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Συνημμένα Αρχεία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
   κ.α.α.
Αντιδήμαρχος
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού Εκτύπωση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας   : 84300
Τηλέφωνο       : 2285360100
FAX                : 2285023570
Νάξος, 22/1/2013
Αρ. Πρωτ. :οικ.782

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3.Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/08.
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου  2013, ώρα 10:00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν :
Την  Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του κάτωθι Έργου:
Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης και Σήμανσης Χώρας Νάξου
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu). 
                                                         Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.

                                                        Ζουγανέλης Εμμανουήλ
                                                      Αρχιτέκτων  Μηχανικός 
Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νάξος, 31/12/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Νάξου», με συνολικό προϋπολογισμό 231.409,78€. Το έργο υπάγεται στην κατηγορία έργων οικοδομικών, με προϋπολογισμό 199.491,19€ (εργασίες, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου, μέχρι την Πέμπτη 31-1-2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου  Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360104, FAX επικοινωνίας 2285023570, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Βερνίκου, κος Δούρβας.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2013 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/08 ( Αναγράφεται το σύστημα δημοπρασίας που αναφέρεται στην παρ. 13.2 της διακήρυξης).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. , εφ όσον ανήκουν στην τάξη Α2 ή 1η ή 2η , για έργα κατηγορίας οικοδομικών, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.989,82€ με ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.


Συνημμένα Έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.
Αντιδήμαρχος
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Πίνακας θεμάτων ΕΠΖ Εκτύπωση

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  1ης/18-1-2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

 ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
1/2013

Εκλογή Αντιπροέδρου Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή, με απόφαση κατά πλειοψηφία (5 ψήφους υπέρ και 1 κατά) και με φανερή ψηφοφορία εξέλεξε Αντιπρόεδρό της τον κο Καραμανή Γεώργιο, μέλος της μειοψηφίας. Αρνητική ψήφο έδωσε ο κ. Πολυκρέτης Εμμανουήλ.


                Νάξος 18/1/2013
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
              Τοτόμης Πρωτονοτάριος    

Διανομή Τροφίμων Εκτύπωση
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                       Νάξος,    16/01/2013
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ                            
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   α.π. 8
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                         
Τ.Κ. 84300 Νάξος                                                                                                                                            
Τηλ.- 2285360155
Φαξ - 2285023570
Πληροφορίες: Π. Μαυρομμάτη 
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε                                                      

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ενημερώνουμε τους δικαιούχους του προγράμματος Ε.Ε. 2012 της δωρεάν διανομής τροφίμων  του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι θα διανεμηθούν η φέτα, η γραβιέρα και το ρύζι τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Ιανουαρίου από 9 π.μ. έως 2 μ.μ..
Η φέτα και η γραβιέρα θα διανεμηθούν στους χώρους της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών (Περιοχή Καζανόβα), ενώ το ρύζι θα διανεμηθεί στον  υπόγειο χώρο του Δημαρχείου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Απαραίτητη η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας.
Διευκρινίζεται ότι τα τρόφιμα αυτά δεν έχουν σχέση με το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                    Μαυρογιαννόπουλος ΣτυλιανόςΣύσκεψη στο Δημαρχείο με τον Αντιπεριφερειάρχη Εκτύπωση
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Υπεύθυνος: Μανόλης Λυκουρόπουλος
E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
Νάξος, 18/1/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Σύσκεψη στο Δημαρχείο με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Πουσσαίο.

Σύσκεψη για θέματα, που αφορούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου στο Δημαρχείο, με αφορμή την επίσκεψη του Αντιπεφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Πουσσαίου, στη Νάξο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Μανόλης Μαργαρίτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Πουσσαίος, οι Αντιδήμαρχοι Τοτόμης Πρωτονοτάριος και Δημήτρης Λιανός, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος στην Ενότητα Νάξου της Περιφέρειας, Λάζαρος Θεόφιλος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Γκούφας και ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Νάξου, Γιάννης Μαμουζέλος.
     Κατά τη συζήτηση αναπτύχθηκαν θέματα συνεργασίας Δήμου - Περιφέρειας και τα στάδια υλοποίησης έργων στο Δήμο, τα οποία άπτονται της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Εκτενής αναφορά έγινε για τα λιμάνια Νάξου, Απόλλωνα και Κουφονησίου, ενώ τέθηκε ως επιτακτική ανάγκη η άμεση αποκατάσταση των ζημιών του προβλήτα στο Κουφονήσι.  Επίσης, προγραμματίστηκε συνάντηση με την προϊσταμένη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, Αγγελική Σίμωση, για το θέμα του λιμανιού του Απόλλωνα.
     Ο Δήμαρχος, Μανόλης Μαργαρίτης, δήλωσε μετά το πέρας της σύσκεψης: «Έχουμε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για όλα τα σημαντικά έργα, που έχουν προγραμματιστεί για τα νησιά μας. Η αποκατάσταση και η βελτίωση των λιμανιών μας παραμένει πρωταρχικός στόχος μας και, παρά τις όποιες δυσκολίες, ετοιμάζουμε τις απαραίτητες μελέτες για την υλοποίηση των έργων. Η επίσκεψη του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη στη Νάξο ήταν ευκαιρία να αναπτύξουμε μια πλειάδα θεμάτων, που αφορούν στη συνεργασία Δήμου - Περιφέρειας».Πρόσκληση Δημ. Συμβουλίου 18/01/2013 Εκτύπωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη- κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 19.30 μ.μ.  με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των θεμάτων της συγχωνεύσεως του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Νάξου με τον Οργανισμό του  Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, της μειώσεως του αριθμού και των υπηρετούντων ιατρών και του εν γένει προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρο Υγείας Νάξου, καθώς και την εν γένει λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου- Κέντρου Υγείας Νάξου και την παροχή υπηρεσιών υγείας στους Δημότες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Λήψη απόφασης επί του θέματος των αεροδιακομιδών στα νησιά του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του Νομού Κυκλάδων γενικότερα και επί της ιδρύσεως μονάδας ΕΚΑΒ με έδρα την νήσο Νάξο.    

Η συνεδρίαση  κρίνεται κατεπείγουσα για τα παραπάνω θέματα δεδομένης της καταργήσεως του ισχύοντος οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρο Υγείας Νάξου και της συγχωνεύσεως του με το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και των εν γένει ενεργειών που πρέπει να λάβουν χώρα άμεσα με σκοπό την πλήρη, αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του Γ.Ν- Κ.Υ.Νάξου και την παροχή υπηρεσιών υγείας στους δημότες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.  

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Διαβούλευση Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκτύπωση
Ο Δήμος  θέτει σε δημόσια Διαβούλευση το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2013-2014

Στο πλαίσιο του οράματος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και της προσπάθειας υλοποίησής του μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου θα σας παρακαλούσαμε να συμμετάσχετε στην σύνταξή του μέσω αυτού του ερωτηματολογίου , καταγράφοντας τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις προτάσεις σας αναφορικά με του τέσσερις τομείς σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Μυρτώ Στρατηγοπούλου
email: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
Τηλ: 2285360141

Συνημμένα:
1) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2013-2014
2) Ερωτηματολόγιο
Πρόσκληση ΕΠΖ 18/01/2013 Εκτύπωση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Kαλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010, στην με α/α 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), στις 18/1/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ:


Εκλογή αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 21_01_13 Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (1η/2013)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 21η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Έγκριση όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου «Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης και σήμανσης Χώρας Νάξου».
  3. Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου».
  4. Σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «Τεχνικός Σύμβουλος του έργου: Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου».  

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

 
Απόφαση Δημάρχου
Κλήρωση επιτροπής διαγωνισμού
Συνεδρίαση Τουριστικής Επιτροπής
Ορισμός Αντιδημάρχων
 
e-payments_guide.gif
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
banner_leader.jpg
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Μάιος 2016 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
« < Ιούνιος 2016 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;