Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Εκτύπωση
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι την Παρασκευή 15/03/2013.

Η Επιτροπή Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Ορισμός επιτροπών ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Εκτύπωση
 Απόφαση 6/2013 της 15η Φεβρουαρίου  2013, του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με   Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπών Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας ,Περιβάλλοντος ,Πρόνοιας και Αλληλεγγύης , Αθλητικών Εγκαταστάσεων .
Σύμφωνα με τον Ν3852/2010 και για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου κρίνεται αναγκαίος ο ορισμός επιτροπών ως κατωτέρω: 

Πολιτισμού
1.    Ξενάκη Ανδριανή
2.    Σιδερή Αικατερίνη
3.    Φραγκίσκος Ευάγγελος
4.    Μανιός Γεώργιος
5.    Κουτσογιαννάκη Αικατερίνη
6.    Λιανοπούλου Μαριγώ
7.    Καραβία Σοφία
8.    Φουτάκογλου Ευστράτιος  Ιορδ.

Αθλητισμού
1.    Μαργαρίτης Ιωάννης
2.    Βλησίδης Νικόλαος
3.    Βουτσίνος Ευάγγελος
4.    Κατσούλης Εμμανουήλ
5.    Ψαρρά Αικατερίνη
6.    Μαργαρίτη Σταματούλα
7.    Λιακοπούλου –Μανωλά Λήδα

Περιβάλλοντος
1.    Φρατζέσκος Στέφανος
2.    Σιδερή Αικατερίνη
3.    Τσολάκης Ιωάννης
4.    Χατζηανδρέου Λεονάρδος
5.    Γουρζή Λητώ
6.    Μπαρδάνης Εμμανουήλ
7.    Στρατούρης Στεφανός
Πρόσκληση Συμβουλίου Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 8-03-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.:2912
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (7η/2013)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 11η Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Άνοιγμα και αξιολόγηση προσφορών τραπεζών για συνεργασία.
Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα επειδή ήδη έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος συνεργασίας, βάσει της προηγούμενης σύμβαση, στις 28/2/2013.
2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης εντός οικισμού Τ.Κ. Σαγκρίου».
3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις Τ.Κ. Χαλκείου».
4. Ακύρωση διαγωνισμού του έργου «Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Νάξου».
5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Νάξου».
Η συζήτηση των λοιπών θεμάτων με α/α 2, 3, 4 και 5 κρίνεται κατεπείγουσα καθόσον, σύμφωνα με την Υ.Α. Δ11γ/0/9/7/13 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 363/Β/19-2-2013), θα εφαρμοστούν νέα ενιαία τιμολόγια για τα έργα των οποίων η διακήρυξη θα αποσταλεί για δημοσίευση ή η απόφαση ανάθεσης (απευθείας ανάθεση) θα υπογραφεί, μετά την 19/3/2013.  
Κατά συνέπεια, είναι κατεπείγουσα ανάγκη η έγκριση των όρων διακήρυξης (και των προαπαιτούμενων έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης) προκειμένου να αποσταλούν οι διακηρύξεις προς δημοσίευση πριν την 19/3/2013. Σε διαφορετική περίπτωση, θα απαιτηθεί η επικαιροποίηση των μελετών με τα νέα τιμολόγια και κατά συνέπεια θα σημειωθεί σημαντική καθυστέρηση και πρόσθετος διοικητικός φόρτος για την κατασκευή των έργων.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας   : 84300
Τηλέφωνο       : 2285360100
 FAX                : 2285023570
 Νάξος, 08/03/2013
Αρ. Πρωτ. :οικ. 2887

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3.Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/08.
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Τετάρτη 13 Μαρτίου  2013, ώρα 10:00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν :
Την  Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του κάτωθι Έργου:
«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης εντός οικισμού Τ.Κ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu). 
                                                         Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.

                                                        Ζουγανέλης Εμμανουήλ
                                                      Αρχιτέκτων  Μηχανικός 
Ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας   : 84300
Τηλέφωνο       : 2285360100
FAX                : 2285023570
Νάξος, 07/03/2013
Αρ. Πρωτ. :οικ. 2839

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3.Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/08.
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Τρίτη 12 Μαρτίου  2013, ώρα 11:00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν :
Την  Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του κάτωθι Έργου:
«Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Νάξου»
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu). 
  Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
   Ζουγανέλης Εμμανουήλ
      Αρχιτέκτων  Μηχανικός
 

 

Ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας   : 84300
Τηλέφωνο       : 2285360100
FAX                : 2285023570
Νάξος, 07/03/2013

Αρ. Πρωτ. :οικ. 2830

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3.Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/08.
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Τρίτη 12 Μαρτίου  2013, ώρα 10:00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν :
Την  Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του κάτωθι Έργου:

Πλακοστρώσεις Τ.Κ. Χαλκείου

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu). 
 Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
Ζουγανέλης Εμμανουήλ
  Αρχιτέκτων  Μηχανικός 

Σεμινάριο Εκτύπωση
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σεμινάριο

Επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας
(Photoshop)
Σχολή Ουρσουλινών
Σάββατο 9 Μαρτίου 2013, 17:00 - 20:00 &
Κυριακή 10 Μαρτίου 2013, 11:00 - 14:00

Συμμετοχές, πληροφορίες: 2285360155, 6977387578

Ανακοίνωση Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την εμφάνιση κρουσμάτων λύσσας σε ζώα στη Βόρειο Ελλάδα και με στόχο την προστασία της δημόσια υγείας, κρίνεται απαραίτητο να ενημερωθούν οι δημότες μας ως προς τα εξής:
1.     Επιβάλλεται η διασφάλιση, με ευθύνη των ιδιοκτητών τους, του προληπτικού αντιλυσσικού εμβολιασμού σε όλους τους σκύλους και γάτες ηλικίας άνω των τριών μηνών (δεσποζόμενα, ποιμενικά-τσοπανόσκυλα) που δεν έχουν εμβολιαστεί ή έχει παρέλθει η ημερομηνία του επαναληπτικού εμβολιασμού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήρθαν σε επαφή με ζώο θετικό στη λύσσα.
2.      Ειδικότερα για τους ποιμενικούς σκύλους (τσοπανόσκυλα) επιβάλλεται, με ευθύνη των ιδιοκτητών τους, και η καταγραφή τους από ιδιώτες κτηνιάτρους, οι οποίοι στη συνέχεια θα διαβιβάζουν τα στοιχεία της καταγραφής στο Τμήμα Κτηνιατρικής Νάξου.
3.     Να κοινοποιείται άμεσα στο Τμήμα Κτηνιατρικής Νάξου κάθε περίπτωση υποψίας περιστατικού λύσσας σε ζώο της άγριας πανίδας ή σε κατοικίδιο ζώο, προκειμένου να εφαρμοστούν άμεσα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την περαιτέρω εξέταση και διερεύνηση των άρρωστων ή ύποπτων ζώων.

Ο Δήμαρχος   κ.α.α.
Δημήτριος Μανιός  Αντιδήμαρχος
Συνάντηση Δημάρχου με τους μαθητές Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Υπεύθυνος: Μανόλης Λυκουρόπουλος
E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
Νάξος, 6/3/2013
                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:  Συνάντηση του Δημάρχου Μανόλη Μαργαρίτη με τους μαθητές του υπό κατάληψη Γενικού Λυκείου Νάξου
Επίσκεψη στο χώρο του Γενικού Λυκείου Νάξου πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 6 Μαρτίου, ο Δήμαρχος Μανόλης Μαργαρίτης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιάννη Κοντόπουλο.
Ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος ξεναγήθηκαν στο χώρο του υπό κατάληψη Λυκείου από μαθητές και καθηγητές, προκειμένου να διαπιστώσουν τις φθορές που έχει υποστεί το κτίριο και τις ανάγκες των μαθητών για βελτίωση του περιβάλλοντος διδασκαλίας. Στη συνέχεια οι κκ Μαργαρίτης και Κοντόπουλος είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με όσους μαθητές και μαθήτριες βρίσκονταν στο χώρο του Λυκείου και να ακούσουν τους προβληματισμούς και τα αιτήματά τους.
Κατά τη δίωρη επίσκεψή του ο Δήμαρχος διαπίστωσε ότι κάποια τεχνικά προβλήματα, κυρίως στα ξύλινα παράθυρα του κτιρίου, μπορούν να επιδιορθωθούν βραχυπρόθεσμα, ενώ τόνισε ότι θέματα που άπτονται της υλικοτεχνικής υποδομής θα ικανοποιηθούν μέσα από τις αρμόζουσες διαδικασίες. Στο αίτημα των μαθητών να ισχύει το σχολικό δελτίο επιβίβασης στα λεωφορεία καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και όχι μόνο κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα έρθει πρώτα σε συνεννόηση με το ΚΤΕΛ Νάξου, με το οποίο ο Δήμος έχει συνάψει τη σύμβαση της μεταφοράς των μαθητών, ώστε να αποφευχθούν οι δυσκολίες επιβίβασής τους στο μεσοδιάστημα μεταξύ σχολικής έναρξης και λήξης.
Ο Δήμαρχος, κάνοντας αναφορά στα πεπραγμένα από το Δήμο προς τις σχολικές κοινότητες (δημιουργία ΚΕΔΔΥ στη Νάξο, διατήρηση ελεύθερων από αυτοκίνητα αύλειων σχολικών χώρων κατά τους θερινούς μήνες, δημιουργία σύγχρονων παιδικών χαρών, οικονομική ενίσχυση των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας, ώστε να μην υπάρχει καμία έλλειψη αναλώσιμων και πετρελαίου θέρμανσης στις 62 σχολικές μονάδες του Δήμου κλπ),  δήλωσε τη συμπαράστασή του στους μαθητές, τονίζοντας ότι ένα από τα πρώτιστα μελήματα της διοίκησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι η παιδεία και η ενίσχυση των κοινωνικών παροχών. Ακόμη, ανακοίνωσε στους μαθητές την πρόθεση του για αγορά και διάθεση από το Δήμο στα σχολεία διαδραστικών εκπαιδευτικών πινάκων, ως ένα επιπλέον βοήθημα στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και το σχεδιασμό αγοράς οικοπέδου, με την προοπτική ανέγερσης νέας σύγχρονης σχολικής μονάδας.
Μάλιστα, αναφερόμενος στο πρόσφατο φαινόμενο υποσιτισμού μαθητών, δήλωσε την άμεση κινητοποίηση των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, προκειμένου να παρασχεθούν κουπόνια δωρεάν σχολικής σίτισης στους μαθητές που χρήζουν βοηθείας.
«Το θέμα αυτό, καθώς έχει την ιδιαιτερότητα να προσεγγίζει ευαίσθητους εφηβικούς χαρακτήρες, έχουμε χρέος να επιλυθεί με κάθε προσοχή και σεβασμό προς την αξιοπρέπεια των μαθητών, με τη συνεργασία των καθηγητών του σχολείου. Καθημερινά βιώνουμε την ανάγκη για ενίσχυση των κοινωνικών παροχών σε άτομα που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια και πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν με σκοπό να βοηθήσουμε. Η παροχή κουπονιών δωρεάν σχολικής σίτισης αποτελεί μια νέα και πρωτοπόρο κοινωνική παροχή από το Δήμο μας, που αποσκοπεί τόσο στην αρωγή των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας, όσο και στην ψυχολογική ενδυνάμωση των ωφελουμένων», τόνισε ο Δήμαρχος.
Επίσης, κατά τη συνομιλία του με τους μαθητές, ο Δήμαρχος ανέφερε: «Με συγκίνηση παρακολουθώ κάθε εκφραζόμενη σκέψη σας, μέσα από την οποία διακρίνω ανθρώπους προβληματισμένους για όλα τα θέματα της σύγχρονης κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που εμείς οι μεγαλύτεροι διαμορφώσαμε. Ωστόσο, κι εμείς έχουμε να κερδίσουμε πολλά από τη μαχητικότητα και την αγωνία των μαθητών. Είμαστε συμπαραστάτες σας, αφουγκραζόμαστε τις διαθέσεις σας και προβληματιζόμαστε με τα αιτήματά σας. Χαιρόμαστε που βλέπουμε συγκροτημένες προσωπικότητες να παλεύουν για το δίκιο τους, γιατί οι σημερινοί μαθητές είναι οι πυλώνες της αυριανής κοινωνίας. Έχουμε υποχρέωση να σας στηρίζουμε, αφού αποτελείτε τους αυριανούς υποστηρικτές του τόπου μας».
     Κλείνοντας την επίσκεψή του, ο Δήμαρχος κάλεσε τους μαθητές να επιστρέψουν στα θρανία τους, λήγοντας την κατάληψη, καθώς η σχολική χρονιά βαίνει σύντομα στην περίοδο των εξετάσεων και δεν θα πρέπει να χαθεί κι άλλος πολύτιμος σχολικός χρόνος.

Πρόσκληση οικονομικής επιτροπής 05-03-13 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Νάξος, 1-3-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ               Αρ. Πρωτ.:2642
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (6η/2013)

Προς
      Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 5η Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικών διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων Υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
2.Έγκριση πρακτικών διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης ελάχιστης παραγωγής 400μ3 ημερησίως για τη Δ.Κ. Σχοινούσσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
3.Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εφαρμογή κυκλοφοριακής Μελέτης και Σήμανσης Χώρας Νάξου».
4.Έγκριση για παραστάσεις Νομικής Συμβούλου Δήμου.
5.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
6.Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.


Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
Πρόσκληση Δημ. Συμβουλίου 06/03/2013 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Νάξος, 01-03-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                             Αρ. Πρωτ: 2621

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Α) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς τους Προέδρους των Δ.Κ. Νάξου, Φιλωτίου και Αγ. Αρσενίου.
Γ) Προς τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Κυνιδάρου.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 06 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 19.00μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Λήψη απόφασης για αίτημα παραχώρησης  χρήσης τμήματος ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έμπροσθεν γραφείων ΚΕΠΥΕΛ (όμορα εκκλησίας Αγ. Νικοδήμου Χώρας Νάξου ) για την κατασκευή πεζοδρομίου -  Καθορισμός  χρονικής διάρκειας παραχώρησης .
2.      Έγκριση προϋπολογισμού ΔΛΤΝάξου, οικονομικού έτους 2013.
3.      Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, οικονομικού έτους 2013.
4.      Έγκριση απολογισμού ΔΛΤΝάξου, οικονομικού έτους 2011.
5.      Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2013.
6.      Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012.
7.      Αναμορφώσεις δημοτικού  προϋπολογισμού έτους 2013.
8.      Έγκριση για την διενέργεια τακτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων της νήσου Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
9.      Έγκριση για την διενέργεια τακτικού διαγωνισμού για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων νήσου Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
10.  Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Κυνιδάρου».
11.  Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης: «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Νάξου».
12.  Έγκριση κοπής δέντρου επί του οδοστρώματος στη Δ.Κ. Φιλωτίου.
13.  Έγκριση κλαδέματος δέντρου σε ιδιόκτητο οικόπεδο εντός οικισμού Δ.Κ. Φιλωτίου.
14.  Έγκριση κλαδέματος  πεύκου εντός οικισμού Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου.
15.  Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ειδικότερα για την ανάθεση της εργασίας: ¨Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές εργασίες - Ανταλλακτικά¨.
16.  Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Επισκευή σκάλας νεκροταφείου και ανακατασκευή δρόμων εντός οικισμού Κορώνου».
17.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση πεζόδρομου από Φατούρο Κ. μέχρι νερόμυλο».
18.  Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση των γραφείων πολεοδομίας.
19.  Λήψη απόφασης για την διενέργεια διαγωνισμού για εύρεση χώρου, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των γραφείων δόμησης.
20.  Λήψη απόφασης για την διενέργεια διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Νάξου.
21.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικού εμπειρίας της ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για το έργο: « Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Νάξου 2008».
22.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικού εμπειρίας της ΑΠΛΕΘΡΟΝ ΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου 2010».
23.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην έκθεση ITB του Βερολίνου.
24.  Ορισμός επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
25.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
26.  Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την ΔΕΗ δαπανών.
27.  Λήψη απόφασης για την διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης.
28.  Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής τέλους χρήσης πεζοδρομίου έτους 2005 του Βασιλάκη Ιάκωβου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

 
Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης 28-02-13
Επίσκεψη στελεχών της Blue Star Ferries
Αθλητικές Διοργανώσεις
Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2013
 
e-payments_guide.gif
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
banner_leader.jpg
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Ιούλιος 2016 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« < Αύγουστος 2016 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;