Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Δευτέρα 02 Μαΐου 2016
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση Δημ.Συμβουλίου 28/12/12 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάξος, 27-12-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       Αρ. Πρωτ.: 18775
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                    

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη- κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 14.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 
1.      Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: «Χημικών υλικών 2013 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
2.      Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρησης και λειτουργίας περιφερειακών ΒΙΟ.ΚΑ έτους 2013».
3.      Παραλαβή μελέτης στατικής και αντισεισμικής επάρκειας για το κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου.
4.      Έγκριση παράτασης διάρκειας υλοποίησης για το έργο: ¨Υποστήριξη του Δήμου στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ για την κατασκευή δημοσυνεταιριστικού τυροκομείου στην ορεινή Νάξου, του Δήμου Δρυμαλίας Νάξου¨.
5.      Έγκριση παράταση ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης για την εργασία «Παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη νήσο Νάξο, σε σχέση με τη διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Δημοτικής Ενότητας Νάξου».
6.      Συμμετοχή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε τουριστικές εκθέσεις το έτος 2013.
7.      Ψηφίσεις πιστώσεων.
8.      Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
9.      Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2012.
10.  Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του κ. Xhakeri Besim.
11.  Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής από τέλη παρεπιδημούντων και του ποσού των προσαυξήσεων περιόδου 01/01/-31/12/2007 του κ. Αλιμπέρτη Αντωνίου.
12.  Λήψη απόφασης περί διαγραφή οφειλής από τέλη παρεπιδημούντων και του ποσού των προσαυξήσεων τουκ. Σκαρμούτσου Δημήτριου.

 
Η συνεδρίαση  κρίνεται κατεπείγουσα για τα παραπάνω θέματα  λόγω της διασφάλισης των πιστώσεων για τη διενέργεια τους, καθώς και για την τακτοποίηση τους εντός του τρέχοντος έτους .

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
   Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31_12_12 Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (48η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 31η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προσφυγής σε δικαστήριο για λήψη Ιερών Λειψάνων.
 2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Χώρας Νάξου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή υδροληψιών και βελτίωση - εκσυγχρονισμός δικτύων ελέγχου χειρισμού λιμνοδεξαμενής Εγγαρών & φράγματος Φανερωμένης» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Πλακοστρώσεις δρόμων οικισμού Δ.Κ. Φιλωτίου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 5. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης».
 6. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων έτους 2013» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
 8. Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27_12_12 Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (47η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 27η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 14/2012 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάξου. 
 2. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακόστρωση δρόμου εντός του οικισμού Τ.Κ. Γαλανάδου».
 3. Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επείγουσα αντικατάσταση τμημάτων υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Καστρακίου και Μικρής Βίγλας της Τ.Κ. Σαγκρίου».
 4. Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Γραφείου τέως Κοινότητας Κορώνου».
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση - Αποκατάσταση ασφαλούς λειτουργίας οδού Μέσης Ποταμιάς Τ.Κ. Ποταμιάς».
 6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό Αγίου Θαλελαίου Τ.Κ. Μελάνων».
 7. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης στην περιοχή Μπαστάρδου του οικισμού Αγίων Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων».
 8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων οδού Απειράνθου - Μουτσούνας Δ.Κ. Απειράνθου».
 9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση χώρου λαογραφικής συλλογής Δ.Κ. Κουφονησίων».
 10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Οδός από τη θέση Λαμπαδά έως τη θέση Μάραγκας» Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου.
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης στατικής και αντισεισμικής επάρκειας για την ισόγεια πτέρυγα (παλαιό μουσείο) του 1ου Γυμνασίου Χώρας Νάξου.
 12. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και απευθείας ανάθεση εκπόνησης των μελετών για την προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου.
 13. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και απευθείας ανάθεση εκπόνησης των μελετών για την κατασκευή νέας γέφυρας Εγγαρών - ανάδειξη και προστασία της υπάρχουσας.
 14. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
 15. Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.

Η συζήτηση των παραπάνω θεμάτων κρίνεται κατεπείγουσα λόγω λήξης του οικονομικού έτους.                                            

 Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα Επικοινωνίας Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 24-12-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         Αρ. πρωτ.    18709

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 
Έχοντας υπ' όψη :

1.      Το άρθρο 163 του Ν.3584/2007
2.      Την εγκύκλιο αρ. 55 με αρ. 74802/29-12-20 του ΥΠΕΣΑΗΔ «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό των ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας»
3.      Τον υπό ψήφιση προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2012 στον οποίο προβλέπεται η δαπάνη που θα προκληθεί από αυτήν την απόφαση και ειδικότερα στον ΚΑ 00-6031.002
4.      Την από 05-12-2012 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 
γνωστοποιεί ότι:

προτίθεται να καλύψει μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Έκδοσης Εντύπων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Δημοσιογραφίας.
Γ) Προϋπηρεσία σε εφημερίδα, στην αρχισυνταξία ή σύνταξη και επεξεργασία κειμένων, με εμπειρία σε ρεπορτάζ τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Επίσης, εμπειρία στην ηλεκτρονική σελιδοποίηση, στην παραγωγή και επιμέλεια εντύπων, όπως και στην έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (γραφείο πρωτοκόλλου ) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.                                                                                                                     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εμμανουήλ Μαργαρίτης

θέση Ειδικού Συμβούλου με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 24-12-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        Αρ. πρωτ.    18708
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπ' όψη :

1.      Το άρθρο 163 του Ν.3584/2007
2.      Την εγκύκλιο αρ. 55 με αρ. 74802/29-12-20 του ΥΠΕΣΑΗΔ «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό των ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας»
3.      Τον υπό ψήφιση προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2012 στον οποίο προβλέπεται η δαπάνη που θα προκληθεί από αυτήν την απόφαση και ειδικότερα στον ΚΑ 00-6031.002
4.      Την από 05-12-2012 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

γνωστοποιεί ότι:

προτίθεται να καλύψει μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού σε θέματα Δημοσίων Έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, κατά προτίμηση ειδικότητα «Πολιτικού Μηχανικού».
Γ) Εμπειρία σε θέματα δημοσίων έργων σύνταξη μελετών, κατασκευή και επίβλεψη δημοσίων έργων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (γραφείο πρωτοκόλλου ) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.                                                                                                                     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Πρόσκληση επιτροπής ποιότητας ζωής 28_12 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νάξος  24-12-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.-18671-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &        
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ        
ΠΡΟΣ:    1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.
2. Τα αναπληρωματικά μέλη (με σειρά εκλογής),
ως ο σχετικός Πίνακας.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 12η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 28/12/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ :    Μείωση αριθμού οικόσιτων ζώων εντός οικισμού Αγίου Αρσενίου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.        Ψαρράς Απόστολος
2.    Πολυκρέτης Εμμανουήλ
3.    Ελευθερίου Ελευθέριος
4.    Μανιός Δημήτριος
5.    Καραμανής Γεώργιος
6.    Μανιός Στέφανος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.    Μαργαρίτης Ιωάννης
2.    Καραπάτης Δημήτριος
3.    Λιανός Δημήτριος
4.    Ψαρρά Αικατερίνη
5.    Μαράκης Νικόλαος
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20_12_12 Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (46η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 20η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση για παραστάσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου και έγκριση ασκηθείσης ανακοπής.
 2. Έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού του Υποέργου 6 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
 3. Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Τ.Κ. Βίβλου».
 4. Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Φιλωτίου».
 5. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Γραφείου τέως Κοινότητας Κορώνου».
 6. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις κεντρικών δρόμων εντός του οικισμού Κορώνου Τ.Κ. Κορώνου».
 7. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από την εκκλησία Αγ. Νικοδήμου μέχρι την εκκλησία Χριστού της Τ.Κ. Γλινάδου».
 8. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις εντός των οικισμών Δ.Κ. Απεράθου».
 9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου εντός οικισμού στην περιοχή ‘‘Σταυρουδάκι'' Τ.Κ. Μέσης».
 10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση σωλήνα υδροδότησης στην περιοχή Κάψαλου Τ.Κ. Κορωνίδας».
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
 12. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης εντός οικισμού Τ.Κ. Σαγκρίου».
 13. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Καταγραφή κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Γαλήνη Τ.Κ. Γαλήνης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 14. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
 15. Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.

Η συζήτηση των παραπάνω θεμάτων κρίνεται κατεπείγουσα λόγω λήξης του οικονομικού έτους.                                            
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Προμήθεια Μελανιών Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                       

Νάξος  18/12/2012

Αρ.πρωτ.: 18382

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Α. 11389/93 ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της μέχρι σήμερα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την  «Προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.493,20  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου την 27 /12 /2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 09:00.
Οι ενδιαφερόμενο για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εκτός από την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή Τραπέζης για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ποσού 624,70 € .
Για την παραλαβή της διακήρυξης  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο τηλέφωνο 2285360121 & 114 από τις 08:00πμ ως τις 16:00μμ και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Διακήρυξη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά-Οικονομικός Πίνακας


Ο  Δήμαρχος
  καα

Λιανός Δημήτρης
Αντιδήμαρχος


Εκτύπωση προωθητικού υλικού για την τουριστική προβολή Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  Νάξος 17 /12/2012    
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩN                     Αρ. Πρωτ. : 18332
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με αντικείμενο «Εκτύπωση προωθητικού υλικού για την τουριστική προβολή» προϋπολογισμού 39.385,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
Η διαδικασία του διαγωνισμού και η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 3498/2006.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Νάξου  στις 27/12/2012 και ώρα 08:30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στη προθεσμία που ορίζεται από την εν λόγω διακήρυξη.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% του προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ.
Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο τηλ. 2285360107  κα Φύτρου Ειρήνη.
Την πλήρη διακήρυξη της προμήθειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την προμηθευτούν από το γραφείο τουρισμού ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων e-naxos.eu στην ενότητα διαγωνισμοί του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Διακήρυξη

Μελέτη

Ο Δήμαρχος
Εμμανουήλ Ν. Μαργαρίτης


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
                                                                 Νάξος,14/12/2012      
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             Αρ. Πρωτ.:οικ.18212 

                                              

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΝΑΞΟΥ&ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       


Προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 76.560,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 14/01/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ , κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την τεχνική προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) των προϊόντων  για τα οποία θα συμμετέχει κάθε διαγωνιζόμενος.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης και παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60100) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».


Διακήρυξη

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
            κ.α.α.

Λιανός Δημήτρης
     Αντιδήμαρχος

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου 17/12/12 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νάξος, 13-12-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αρ. Πρωτ: 18137
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 17 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ. με μοναδικό  θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης τέως Δήμου Δρυμαλίας Νάξου έτους 2010 (χρήση από 1/1/2010 - 31/12/2010).


Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

 
Πρόσκληση Δημ.Συμβουλίου 17/12/12
Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013
Προμήθεια ειδών οδικής σήμανσης
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 14_12_12
 
e-payments_guide.gif
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
banner_leader.jpg
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Απρίλιος 2016 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
« < Μάιος 2016 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;