Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 18/07/13 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Νάξος, 17-07-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:9511
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (27η/2013)

                  Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 18η Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
2.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
3.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2013.
4.Ενέργειες για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών/αξιολόγησης υπηρεσιών-εργασιών για το έτος 2013 (Π.Δ. 28/1980) σύμφωνα με την Πράξη 75/2013 του Κλιμ. Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013. 
  

 Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Νέα υποβολή αιτήσεων ΣΟΧ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                           Νάξος  16/07/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ  &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για την με αριθμό ΣΟΧ1/2013 Ανακοίνωση για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (οκταμηνίτες) ότι η υποβολή εκ νέου των αιτήσεων συμμετοχής θα αρχίσει από την Τετάρτη 17-07-2013 έως και την Παρασκευή 26-07-2013.
Συνεπώς καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να επανυποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου και με επικαιροποιημένα μόνο όσα δικαιολογητικά απαιτούνται. 
Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στο τηλέφωνο: 22853 60146, αρμόδια υπάλληλος: E. Παπαδοπούλου.

Αναβολή συνεδρίασης Οικονομικής επιτροπής Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναβάλλεται η 27η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία κλήθηκε με την υπ.αρ.πρωτ. 9200/11-7-2013 πρόσκληση (σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010) και είχε οριστεί για την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 στις 12:30’ μ.μ. λόγω της αναστολής της λειτουργίας των Δήμων  την Δευτέρα 15/7, την Τρίτη 16/07 και την Τετάρτη 17/7/2013, σύμφωνα με την από 12/07/2013 απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε.  
                             

Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Επανάληψη υποβολής αιτήσεων για ΣΟΧ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αναρτητέα στο διαύγεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                       Νάξος  11/07/ 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ  &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            
                                                                 Aριθμ πρωτ. 9237Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους σχετικά με  την με αριθμ ΣΟΧ 1/2013 Ανακοίνωση για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ότι επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ανωτέρω Ανακοίνωση, διότι δεν δημοσιεύτηκε η Περίληψη της από δεύτερη εφημερίδα του Νομού Κυκλάδων  μετά από το με αριθμ πρωτ. 8347/27-6-2013 διαβιβαστικό μας έγγραφο, όπως απαιτείτο  και ως εκ τούτου δεν μπορούν να τηρηθούν οι προθεσμίες που είχαν ανακοινωθεί .
Συνεπώς καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να επανυποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου  και με επικαιροποιημένα μόνο όσα δικαιολογητικά απαιτούνται.  Η υποβολή εκ νέου των αιτήσεων συμμετοχής  θα αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης σε τοπικές εφημερίδες.
Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στο τηλέφωνο :22853 60146  Αρμόδια υπάλληλος : 
Ε. Παπαδοπούλου 
                                                                    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εμμανουήλ Μαργαρίτης


Διακοπή υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αναρτητέα στο διαύγεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                      Νάξος  11/07/ 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ  &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            

                          
                                               ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 310/2013

                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ πρωτ. 5677/8-5-2013 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ  ΣΟΧ1/2013  για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 που αφορά τις διατάξεις για τις δημοσιεύσεις.
3.Το με αριθμ πρωτ. 8347/27-6-2013 Διαβιβαστικό στις Εφημερίδες «Κυκλαδική» και « Κοινή Γνώμη»  
4.Το με αριθμ πρωτ. 9165/10-7-2013 έγγραφο της  Εφημερίδας « Κοινή Γνώμη»   

                                         Αποφασίζουμε 

1.Τη διακοπή της διαδικασίας κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για την  Ανακοίνωση με αριθμ ΣΟΧ 1 /2013  πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων λόγω της μη δημοσίευσης  Περίληψης Ανακοίνωσης για δεύτερη φορά σε  τοπική εφημερίδα.
2.Την επιστροφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών στους αιτούντες.
3.Η διαδικασία  υποβολής των αιτήσεων θα επαναληφθεί μετά τις νόμο δημοσιεύσεις της Περίληψης της με αριθμ ΣΟΧ 1/2013 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
                                                           

 Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εμμανουήλ  Μαργαρίτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 11-07-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.:9200
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (27η/2013)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 15η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
  2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2013.
  3. Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας περί εξόφλησης απαίτησης εργατικής διαφοράς.
  4. Ενέργειες για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών/αξιολόγησης υπηρεσιών-εργασιών για το έτος 2013 (Π.Δ. 28/1980) σύμφωνα με την Πράξη 75/2013 του Κλιμ. Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  5. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
       Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Νάξος, 12-07-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 9282
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                   

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη- κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12 Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 14.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης επί της εξαγγελίας για κατάργηση του Σώματος της Δημοτικής Αστυνομίας και της επικείμενης συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου.
2. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης εκ μέρους του Δήμου στην Πρόσκληση 4.09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
3. Έγκριση δαπάνης παράθεσης δείπνου για την τοπική εορτή του Αγίου Νικοδήμου.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το πρώτο θέμα λόγω της επικείμενης συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου. Για το δεύτερο θέμα ενόψει της άμεσης υποβολής πρότασης στην σχετική πρόσκληση4.09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και για την ένταξη του Δήμου μας σ' αυτήν κατ' άμεση χρονική σειρά, και για το τρίτο θέμα δεδομένου ότι στις 14 Ιουλίου είναι η εορτή του Αγίου Νικοδήμου και πρόκειται για την μεγαλύτερη πανήγυρης του νησιού μας  και  κατ' έθιμο μετά το τέλος της λιτάνευσης της εικόνας λαμβάνει χώρα η παράθεση γεύματος σε όλους τους προσκεκλημένους.  

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου               

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
Το Διοικητικό Εφετείο δικαίωσε το Δήμο Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Υπεύθυνος: Μανόλης Λυκουρόπουλος
E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Νάξος, 10/07/2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Το Διοικητικό Εφετείο δικαίωσε το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Με την υπ' αριθμό 1658/2013 απόφαση, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά απέρριψε την αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2011, με την οποία κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση των εκτάσεων που θα κατασκευαστεί ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, στην Κορφή Ξύδη. Η προσφυγή κατά της νομιμότητας της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία υποβλήθηκε από το Σύλλογο Γαλήνης και από ιδιοκτήτες των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων, εκδικάστηκε στις 28 Μαΐου στη Σύρο.
Μετά την έκδοση της απόφασης αυτής που δικαιώνει το Δήμο, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανόλης Μαργαρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας ότι «μετά από αυτήν τη δικαστική εξέλιξη κάμπτονται και αυτές οι αντιδράσεις κατά της υλοποίησης του έργου κατασκευής του ΧΥΤΑ. Η απόφαση του Εφετείου αποτελεί δικαίωση της Δημοτικής Αρχής και του Δήμου, ο οποίος μπορεί πλέον να προχωρήσει απρόσκοπτα στο επόμενο στάδιο για την υλοποίηση του ΧΥΤΑ στην κορφή Ξύδη, κατασκευάζοντας ένα έργο πνοής και υψίστης σημασίας για τον τόπο μας».

Βραδιά Αστρονομίας Εκτύπωση
astronomia.jpg
Αναστολή λειτουργίας Δήμου Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Υπεύθυνος: Μανόλης Λυκουρόπουλος
E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
Νάξος, 8/7/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:  Αναστολή λειτουργίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 8 Ιουλίου, με εξαίρεση τις υπηρεσίες των κοινωνικοπρονοιακών δομών, κατόπιν της ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) για αναστολή λειτουργίας όλων των Δήμων. Η απόφαση ελήφθη κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Δ. Σ. της ΚΕΔΕ, λόγω της συνεχούς υποβάθμισης του θεσμού και των προβλημάτων που συσσωρεύονται στους δήμους της χώρας και ειδικά μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και τη θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας των δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων, αλλά και το ενδεχόμενο κατάργησης και άλλων δημοτικών υπηρεσιών.

Κατανοούμε ότι με τις κινητοποιήσεις και την αναστολή δημοτικών υπηρεσιών δημιουργούνται κάποια προβλήματα στις συναλλαγές με τους δημότες, ωστόσο ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση των δημοτών στην προσπάθεια όλων των Δήμων να διαφυλάξουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚΕ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                  Νάξος   03-07-2013
843.00 Νάξος                                                      α.π.: 83
Τηλ:2285360155
Προς; 

τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής            Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στη δωδέκατη τακτική  συνεδρίαση την Δευτέρα 08 Ιουλίου 2013 και ώρα 13:30  στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.     Απόφαση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις μισθολογικές περιόδους  Ιουνίου 2013 και δόσης ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών παρελθουσών ετών.
2.     Απόφαση καταβολής Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Γ΄ Διμήνου 2013.
3.     Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» και παροχή εξουσιοδότησης στο νόμιμο εκπρόσωπο για υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
4.      Λήψη απόφασης για έκδοση εγγυητικής  επιστολής συμμετοχής για την   υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε αναφορικά με το πρόγραμμα «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών».
5.     Λήψη απόφασης για καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού
6.     Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης για την αγορά αναλωσίμων Κ.Δ.Α.Π, Κ.Η.Φ.Η, Βοήθεια στο Σπίτι.
7.     Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης για την αγορά ψύκτη στο Πρόγραμμα Κ.Δ.Α.Π.
8.     Λήψη απόφασης για παροχή έκπτωσης στην Ε.Ε.Τ.Α.Α αναφορικά με την υπογραφή της νέας σύμβασης για το Κ.Η.Φ.Η.
9.     Τρέχοντα θέματα.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Πρόγραμμα απεντόμωσης
 
e-payments_guide.gif
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
banner_leader.jpg
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Ιανουάριος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;