Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
Σύγκλιση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Εκτύπωση
Σύγκλιση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασιας.

Στις 22/11/2016 και ώρα 11:00 έγινε σύγκλιση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας με θέμα τα προληπτικά μέτρα για τα πλημμυρικά φαινόμενα, το συντονισμό των φορέων και υπηρεσιών και συζητήθηκαν επίσης μέτρα ενίσχυσης αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που εκδηλώνονται μετά την λήξη της αντιπυρικής περιόδου.

Ο Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας

Ιάκωβος Τσελέντης

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22/11/16 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 18/11/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    Αρ. πρωτ.: 21520
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 22η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπανών για μετακίνηση υπαλλήλων και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από το δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 2016.
2.Ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο για τη σύνταξη και κατάθεση της δεύτερης Αίτησης Ακύρωσης που αφορά σε απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Αιολικών Πάρκων, σύμφωνα με την αρ. 46/2014 απόφαση της Ο.Ε.
 

Ο Δήμαρχος 
 & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής25/11/16 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Νάξος, 18/11/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         Αρ. πρωτ.: 21521
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 25η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
2.Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 2016.
3.Διάθεση πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 για την κατεπείγουσα ανάγκη απευθείας ανάθεσης αποκατάστασης βλαβών -προμήθειας εξοπλισμού για την εξοικονόμηση επιπλέον ποσοτήτων νερού ύδρευσης περιοχών της ν. Νάξου, για λόγους λειψυδρίας .
4.Διάθεση πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 για την κατεπείγουσα ανάγκη απευθείας ανάθεσης προμήθειας ’’αντλίας μοτέρ και λοιπών υλικών για την επαναλειτουργία της γεώτρησης Μητροπόλου ΙΙ’’ με σκοπό την παραγωγή επιπλέον ποσοτήτων νερού, για  λόγους λειψυδρίας.
5.Διάθεση πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 για την κατεπείγουσα ανάγκη απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργου: Επείγοντα έργα αντιμετώπισης λειψυδρίας – Διασύνδεση δικτύων ύδρευσης δυτικών παραλιών.
6.Διάθεση πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
7.Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Πορί στη Δ.Κ. Κουφονησίων.
8.Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη παραλλαγής δικτύου χαμηλής τάσης λόγω διαμόρφωσης οδικού κόμβου στη θέση ’’Λαϊκή Αγορά Νάξου’’.
9.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τν προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχ/τα Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. 
10.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια  Ειδών Τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π.  έτους 2017».
11.Ενημέρωση δικασίμων μηνός Νοεμβρίου 2016 για έγκριση παραστάσεων και μετάβαση εκτός έδρας της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.


Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρ.: 21498 Νάξος, 18/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Μαθιουλάκη
Τηλέφωνο: 2285360152 FAX: 22850-23570

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

«Πρόσκληση  για την υποβολή οικονομικής προσφοράς  για  την παροχή της υπηρεσίας : Υποστηρικτικές εργασίες για τη σύνταξη του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων έτους 2012 σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο»
 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη υπηρεσία,
από σήμερα Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 έως και Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15.00 μ.μ.
Υπηρεσία «Υποστηρικτικές εργασίες για τη σύνταξη του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων έτους 2012 σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο»,
 έτους 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 10.000 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών για αντίγραφα της σχετικής Μελέτης.
 Η εργασία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος Αργύρης Ανεβλαβής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 10/11/2016

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 20941 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε
στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 15η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 763/2016 απόφασης Δημάρχου.
2.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 767/2016 απόφασης Δημάρχου.
3.    Έγκριση της υπ' αριθ. 788/2016 απόφασης Δημάρχου.
4.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την ανάθεση ελέγχου σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή για έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, για τη χρήση 2012.
5.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία: «Υποστηρικτικές εργασίες για τη σύνταξη του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων έτους 2012 σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο».
6.    Λήψη απόφασης,για τη διαφορά μισθοδοσίας ειδικών συνεργατών.
7.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την κάλυψη κόστους της υπηρεσίας: «Συγκοινωνιακό έργο 2016-2017 στη Δημοτική Ενότητα Νάξου» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την κάλυψη κόστους της υπηρεσίας: «Συγκοινωνιακό έργο 2016-2017 στη Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
9.    Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία ταχυμεταφορών έτους 2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή μισθωμάτων λόγω εξωσυμβατικής χρήσης ακινήτου, για τη στέγαση του ΚΕΠ Νάξου.
11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή μισθωμάτων λόγω εξωσυμβατικής χρήσης ακινήτου, για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Νάξου.
12. Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Νάξου έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
13. Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δρυμαλίας έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
14. Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού και πληροφορικής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
15. Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Νάξου.
16. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και  Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2016».
17. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια  Ειδών Τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π.  έτους 2017».
18. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Νάξου έτους 2016 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
19. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Δρυμαλίας έτους 2016 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
20. Τροποποίηση της υπ' αριθ. 144/2016 απόφασης Ο.Ε. ως προς την κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  του έργου: «Κατασκευή βιομηχανικού  δαπέδου στο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου», σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. 21. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων για τη συντήρηση των Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Νάξου και Δρυμαλίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
22. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φυσητήρων για τους ΒΙΟ.ΚΑ Τσικαλαριού και Εγγαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
23. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
24. Κατάρτιση όρων για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας και Κοινωνικού φαρμακείου στη Δ.Κ. Νάξου.
25. Έλεγχος δικαιολογητικών πριν την υπογραφή σύμβασης για το έργο: Πλακόστρωση δρόμου εντός οικισμού Τ.Κ. Γαλανάδου.
26. Αποδοχή δωρεάς επιβατικού οχήματος για τη Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίων.
27. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
28. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 2016.
29. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων ακινήτων.
30. Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση γεωτρήσεων νερού ύδρευσης.
31. Διάθεση πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
32. Ενημέρωση δικασίμων μηνός Νοεμβρίου 2016 για έγκριση παραστάσεων και μετάβαση εκτός έδρας της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.             Ο Δήμαρχος          & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής             Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
Ευχαριστήριο Μήνυμα Δημάρχου Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                      
Νάξος, 10/11/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 

Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης 8 Νοεμβρίου 2016, νιώθω την ανάγκη να συγχαρώ και να ευχαριστήσω θερμά όσους συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους άνδρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νάξου, οι οποίοι, υπό αντίξοες συνθήκες, με αξιοσημείωτο επαγγελματισμό και ευσυνειδησία προασπίστηκαν τις περιουσίες και τις οικίες των συνδημοτών μας, παρέχοντας σε όλους μας αίσθημα ασφάλειας. Επίσης, οφείλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υπεύθυνο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Ιάκωβο Τσελέντη, καθώς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου μας, που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο μέτωπο της πυρκαγιάς, προσφέροντας τα δέοντα για τη διαχείριση της κατάστασης. Αξιοσημείωτη ήταν και η προσφορά των εθελοντών που παραβρέθηκαν στο σημείο της πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων και δύο άτομα από την Πάρο. Η συμβολή των εθελοντών είναι πάντα καίρια και απαραίτητη σε κάθε δύσκολη στιγμή.     Τέλος, ευχαριστώ θερμά τους άνδρες της ΕΜΑΚ και της Αστυνομίας, που σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της φωτιάς. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συνεργάστηκαν άψογα, επιδεικνύοντας θάρρος και επαγγελματική ευσυνειδησία, γεγονός που συνέβαλε στην άριστη διαχείριση της κατάστασης και την αποτροπή δυσμενέστερων γεγονότων.            

Ο Δήμαρχος
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
 
Εμμανουήλ Μαργαρίτης
   
Δικαιολογητικά για χορήγηση Κοινόχρηστων Χώρων Εκτύπωση
Δικαιολογητικά για χορήγηση Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2017
Ευχαριστήριο Εκτύπωση

Θέμα:  Ευχαριστήριο προς την επιχείρηση «Πτηνοτροφική Νάξου»

            Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ευχαριστούν θερμά την κα Ιωάννα Κάβουρα, τον κ. Αντώνη Βασαλάκη και την επιχείρηση «Πτηνοτροφική Νάξου» για την προσφορά αυγών, τα οποία διατέθηκαν στις υφιστάμενες δομές της Κοινωφελούς Επιχείρησης, στο Κ.Η.Φ.Η. και το Κ.Α.Π.Η., καθώς και στους δύο Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Ο Πρόεδρος    Ευάγγελος Παντελιάς

Γνωστοποίηση θέσης Ειδικού Συνεργάτη Οικονομολόγου Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ.Δ/νση:84300 Νάξος                 
Νάξος, 02-11-2016                                      
Αρ. Πρωτ.    20357
Πληρ. Αικ. Μαργαρίτη                                                         
e-mail : Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε              
Τηλ.:22853-60101    
Φαξ:22850-29029 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
                             

                                                               
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπ' όψη :
1. Το άρθρο 163 του Ν.3584/2007
2. Την εγκύκλιο αρ. 55 με αρ. 74802/29-12-2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό των ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας»
3. Τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2016 στον οποίο προβλέπεται η δαπάνη που θα προκληθεί από αυτήν την απόφαση και ειδικότερα στον ΚΑ 00-6031.002 γνωστοποιεί ότι: προτίθεται να καλύψει μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη Οικονομολόγου. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Γ) ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Κατά την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη  η εντοπιότητα. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (γραφείο πρωτοκόλλου) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Εμμανουήλ Μαργαρίτης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΝΑΞΟΥ Εκτύπωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                           
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

                                                                                                                                                                        Νάξος, 01-11-2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Δημοτική Κοινότητα Νάξου καλεί τους συγγενείς οι οποίοι έχουν ενταφιασμένους στα Κοιμητήρια Χώρας (Άγιος Χρυσόστομος) και Αγγιδίων (όπου έχει επέλθει η υποχρεωτική 4ετής ταφή), να προσέλθουν έως τις 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου (Δημοτική Βιβλιοθήκη Δημαρχείου) προκειμένου να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους ως προς τον προγραμματισμό της εκταφής. Από την επομένη η Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα προβαίνει σε όλες τις απαιραίτητες ενέργειες, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας των Κοιμητηρίων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (άρθρο 14 _181/2015).  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίουτης Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου


 Ευθύμιος   Μαυρογιάννης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Εκτύπωση
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε όπως προσέλθετε στη 7η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 01η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Εισήγηση για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2017 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων». Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών την Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 2016 την ίδια ώρα και τόπο. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Δημήτριος Λιανός
Αντιδήμαρχός
 
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 04/11/2016
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 04/11/2016
ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
 
e-payments_guide.gif
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
banner_leader.jpg
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Μάρτιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
« < Απρίλιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;