Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 03/11/16 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 27/10/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    Αρ. πρωτ.: 20052
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 3η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 2016.
2.Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2016
3.Καθορισμός ειδικού προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης κάθε είδους αντικειμένων, λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
4.Εισήγηση αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, προς το Δ.Σ.Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31/10/16 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Νάξος, 27/10/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              Αρ. Πρωτ.: 20061
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 31η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή παραχώρησης χώρου για κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου 1α Πλάκας-Μάραγκα.


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την ολοκλήρωση της νομικής εξασφάλισης του χώρου για την κατασκευή και λειτουργία οικίσκου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου Πλάκας – Μάραγκα (Α/Σ 1α), εξαιτίας της ασφυκτικής χρονικής πίεσης αποπεράτωσης του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», στα πλαίσια του προγράμματος χρηματοδότησης.

Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 


Προμήθεια φυσητήρων Εκτύπωση
Προμήθεια φυσητήρων  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕκτύπωσηΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Εκτύπωση
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας Εκτύπωση
Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών Α/βαθμιας και  Β/βαθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2016

Προμήθεια ειδών τροφίμων Εκτύπωση
Προμήθεια ειδών τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, γάλακτος για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π. έτους 2017

Kάδοι απορριμμάτων Εκτύπωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την :
α) «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» και
β) «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων».
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Εκτύπωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                     Νάξος, 18  /10 /2016
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                   Αρ. Πρωτ.: 19074
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο: 2285360153
FAX: 22850-23570

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ
(Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , »σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  33.764,00 ευρώ   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ. 184 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ΑΔΑ . 7Σ3ΡΩΚΗ-ΟΘΖ
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την Πέμπτη 3-11-2016 και ώρα 10.00π.μ. έως 10:30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Νάξου  που βρίσκεται στην Χώρα της Νάξου. 
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην  ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ,  Τ.Κ. 84300 , Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60153) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α/Α

ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Νάξος 19/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       Αρ.Πρωτ.: οικ. 873
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                             Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Προσχολικής Αγωγής
1ος Παιδικός Σταθμός
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Σοφία Χωριανοπούλου
Τηλ.: 22850 22944
Fax: 22850 22944
Email: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

  «Πρόσκληση για την υποβολή κλειστής προσφοράς»

Δια της παρούσης, το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας
καλούν για την κατάθεση κλειστής προσφοράς στο Πρωτόκολλο των γραφείων
διοικήσεως του νομικού προσώπου, για την προμήθεια παιχνιδιών και ειδών
ψυχαγωγίας για τον 1ο Παιδικό Σταθμό, συνολικής προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 610,99 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής πλευράς προσφορά,
έως και την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00. 

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν δημόσια την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016,
από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, στις 13:00, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση ύπαρξης όμοιων προσφορών ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής διαδικασίας
με δική τους ευθύνη.  Αντίγραφο των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας,
παρέχεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προσχολικής Αγωγής
εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή,
από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. 

TEXNIKES_PRODIAGRAFES


 Ο Πρόεδρος Ιωάννης Ζ. Τσολάκης
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 18/10/16
Αιφνίδιος Θάνατος ΤΟΤΟΜΗ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 14/10/16
 
e-payments_guide.gif
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
banner_leader.jpg
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Μάρτιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
« < Απρίλιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;