Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Τετάρτη 26 Απριλίου 2017
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
Ευχαριστήριο Εκτύπωση

Θέμα:  Ευχαριστήριο προς την επιχείρηση «Πτηνοτροφική Νάξου»

            Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ευχαριστούν θερμά την κα Ιωάννα Κάβουρα, τον κ. Αντώνη Βασαλάκη και την επιχείρηση «Πτηνοτροφική Νάξου» για την προσφορά αυγών, τα οποία διατέθηκαν στις υφιστάμενες δομές της Κοινωφελούς Επιχείρησης, στο Κ.Η.Φ.Η. και το Κ.Α.Π.Η., καθώς και στους δύο Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Ο Πρόεδρος    Ευάγγελος Παντελιάς

Γνωστοποίηση θέσης Ειδικού Συνεργάτη Οικονομολόγου Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ.Δ/νση:84300 Νάξος                 
Νάξος, 02-11-2016                                      
Αρ. Πρωτ.    20357
Πληρ. Αικ. Μαργαρίτη                                                         
e-mail : Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε              
Τηλ.:22853-60101    
Φαξ:22850-29029 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
                             

                                                               
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπ' όψη :
1. Το άρθρο 163 του Ν.3584/2007
2. Την εγκύκλιο αρ. 55 με αρ. 74802/29-12-2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό των ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας»
3. Τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2016 στον οποίο προβλέπεται η δαπάνη που θα προκληθεί από αυτήν την απόφαση και ειδικότερα στον ΚΑ 00-6031.002 γνωστοποιεί ότι: προτίθεται να καλύψει μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη Οικονομολόγου. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Γ) ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Κατά την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη  η εντοπιότητα. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (γραφείο πρωτοκόλλου) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Εμμανουήλ Μαργαρίτης
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΝΑΞΟΥ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                           
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

Νάξος, 01-11-2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Δημοτική Κοινότητα Νάξου καλεί τους συγγενείς οι οποίοι έχουν ενταφιασμένους στα Κοιμητήρια Χώρας (Άγιος Χρυσόστομος) και Αγγιδίων (όπου έχει επέλθει η υποχρεωτική 4ετής ταφή), να προσέλθουν έως τις 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου (Δημοτική Βιβλιοθήκη Δημαρχείου) προκειμένου να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους ως προς τον προγραμματισμό της εκταφής. Από την επομένη η Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα προβαίνει σε όλες τις απαιραίτητες ενέργειες, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας των Κοιμητηρίων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (άρθρο 14 _181/2015).

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου
Ευθύμιος   Μαυρογιάννης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Εκτύπωση
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε όπως προσέλθετε στη 7η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 01η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Εισήγηση για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2017 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων». Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών την Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 2016 την ίδια ώρα και τόπο. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Δημήτριος Λιανός
Αντιδήμαρχός
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 04/11/2016 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              Νάξος, 31/10/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Αρ. Πρωτ: 20119
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Aγίου Αρσενίου, Φιλωτίου και Κουφονησίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Κορωνίδας και Απειράνθου  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων..

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 04 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 

1.Ορισμός Δημάρχου ή οριζόμενου από αυτόν Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην θέση του αποβιώσαντος Προέδρου της, Τοτόμη Πρωτονοτάριου.
2.Ορισμός μέλους και ορισμός Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Β/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην θέση του αποβιώσαντος Προέδρου της, Τοτόμη Πρωτονοτάριου.
3.Έγκριση σχεδίου απόφασης για την υλοποίηση του έργου: «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» με ίδια μέσα.
4.Έγκριση σχεδίου απόφασης για την υλοποίηση του έργου: «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» με ίδια μέσα. 
5.Έγκριση σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών φωτιστικών λαμπτήρων.
6.Έγκριση πρακτικού 2  για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2016-2017», για τις κατηγορίες – ομάδες ¨2¨ Ηλεκτρολογικές & Ηλεκτρονικές Εργασίες – Ανταλλακτικά και ¨5¨ Συντήρηση & Επισκευή Δικύκλων – Ανταλλακτικά.
7.Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κερκίδες θεατών με βοηθητικούς χώρους σε γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 πρώην Κοινότητας Κουφονησίων».
8.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε., 2ης τροποποιητικής μελέτης και  παράταση προθεσμίας του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων». 
9.Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου Δημοτικής Συγκοινωνίας με το  ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ Α.Ε, διάρκειας ενός έτους,  εντός της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, για την γραμμή Νέο Νεκτροταφείο – Αγγίδια και Δ.Α.Κ. – Γήπεδο Αγίου Αρσενίου. 
10.Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου Δημοτικής Συγκοινωνίας με το  ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ Α.Ε, διάρκειας ενός έτους,  εντός της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας.
11.Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Μύλος Δ.Ε. Δρυμαλίας.
12.Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Ξηρόκαμπος - «Τίμιος Σταυρός» Δ.Ε. Νάξου.
13.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Προσθήκη WC στο Δημοτικό Σχολείο Απειράνθου».
14.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για ενέργειες τουριστικής προβολής έτους 2016.
15.Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
16.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016.
17.Λήψη απόφασης σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από την εκκαθάριση του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Νάξου.
18.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Χωριανόπουλου Ιωάννη περί αναφερόμενης υπερβολικής χρέωσης σε παροχή ύδρευσης στον Απόλλωνα.
19.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ανευλαβή Παρασκευής για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών ύδρευσης.
20.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Μαυρογιανοπούλου Φωτεινής για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών ύδρευσης.
21.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αθηνάς Χωριανοπούλου Πιτταρά για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών ύδρευσης.
22.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 04/11/2016 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Νάξος, 31-10-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ: 20118
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 04 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30μ.μ. με μοναδικό  θέμα  ημερήσιας διάταξης: 
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων διαχειριστικής χρήσεως 2011.

   

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΕκτύπωσηΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ Εκτύπωση
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 03/11/16 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 27/10/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    Αρ. πρωτ.: 20052
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 3η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 2016.
2.Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2016
3.Καθορισμός ειδικού προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης κάθε είδους αντικειμένων, λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
4.Εισήγηση αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, προς το Δ.Σ.Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31/10/16 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Νάξος, 27/10/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              Αρ. Πρωτ.: 20061
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 31η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή παραχώρησης χώρου για κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου 1α Πλάκας-Μάραγκα.


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την ολοκλήρωση της νομικής εξασφάλισης του χώρου για την κατασκευή και λειτουργία οικίσκου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου Πλάκας – Μάραγκα (Α/Σ 1α), εξαιτίας της ασφυκτικής χρονικής πίεσης αποπεράτωσης του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», στα πλαίσια του προγράμματος χρηματοδότησης.

Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 


Προμήθεια φυσητήρων Εκτύπωση
Προμήθεια φυσητήρων  

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
Προμήθεια ειδών τροφίμων
 
e-payments_guide.gif
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
banner_leader.jpg
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Απρίλιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« < Μάιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;