Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Πέμπτη 25 Μαΐου 2017
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                     Νάξος, 12/05/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                            Αρ. Πρωτ: 9435

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1.       Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.       Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Σχοινούσας, Δονούσας, Ηρακλειάς και Κουφονησίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3.       Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Κορωνίδας, Δαμαριώνα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 16  Μαΐου  2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.       Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών: «Καθαριότητα νεκροταφείων στις Δημοτικές Ενότητες της νήσου Νάξου».
2.       Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμός ακτών νήσου Νάξου».
3.       Ανάκληση της υπ' αριθμ. 71/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών: «Καθαριότητας και συγκέντρωσης απορριμμάτων» στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας-Ηρακλειάς-Κουφονησίων και Σχοινούσας στα νησιά των Μικρών Κυκλάδων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
4.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας».
5.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ύδρευσης παραλιακών οικισμών Τ.Κ.  Κορωνίδας».
6.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση - ευπρεπισμός κοινοτικών χώρων νήσου Ηρακλειάς».
7.       Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το ΔΛΤΝάξου, για την παραχώρηση οχήματος και απορριμματοδεκτών.
8.       Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 266/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης.
9.       Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Δ.Κ. Κουφονησίων.
10.   Λήψη απόφασης περί ακύρωσης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και του αναδόχου Λάτου Σταύρου για την  παροχή υπηρεσίας «Διαδικτυακό Μάρκετινγκ».
11.   Καθορισμός τελών Πολεοδομικών Υπηρεσιών (υπ' αριθμ. 325/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
12.   Ορισμός Διατάκτη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
13.   Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
14.   Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
15.   Έγκριση  κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Α/βμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
16.   Έγκριση διενέργειας εκδηλώσεων και διάθεση πιστώσεων δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονομικού έτους 2017 για την κάλυψη των απαιτούµενων δαπανών.
17.   Λήψη απόφασης για την διάθεση πιστώσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
18.   Κάλυψη δαπανών στο πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων που πραγματοποιούνται στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
19.   Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Κορρέ Νικόλαου περί αναφερόμενης υπερβολικής χρέωσης σε παροχή ύδρευσης στην Κωμιακή Νάξου.
20.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων του οφειλέτη του Δήμου κ. Βρούτση Βασίλειου του Ιωάννου.
21.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων του οφειλέτη του Δήμου κ. Σκληράκη Γεώργιου.
22.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής κ. Μωράτη Μαρίας.
23.   Έγκριση της υπ' αριθμ. 32/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών, του νομικού προσώπου.
24.   Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
25.   Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.
26.   Αντικατάσταση υπεύθυνου συντονισμού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life+ 2014 με ονομασία PAVEtheWAySTE.
27.   Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
28.   Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Κοινότητας Δονούσας» (209/2015 απόφαση Δ.Σ.)
29.   Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην επιτροπή ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
30.   Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.
31.   Λήψη απόφασης για την  κύρωση υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων των οικισμών στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (στον οικισμό ¨Αγιασσός¨ της Τ.Κ. Δαμαριώνα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων).
32.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
33.   Ορισμός συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
Mίσθωση χώρων στάθμευσης Εκτύπωση
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΝΑΞΟΥ


ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΥΛΛΑΚΗ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                Νάξος, 08-05-2017

ΨΗΦΙΣΜΑ   Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο άγγελμα του θανάτου του επί σειρά ετών Γραμματέα και μετέπειτα Προέδρου της Κοινότητας Ποταμιάς Βασίλειου Γρυλλάκη, συνήλθε σήμερα εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
1)Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια του στην οικογένεια του θανόντος.
2) Να παραστούν μέλη του με επικεφαλής τον Δήμαρχο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην εξόδιο ακολουθία.
3) Να κυματίζει μεσίστια η σημαία στο Δημαρχιακό Μέγαρο, και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Ποταμιάς κατά την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας.
4)Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο.
5) Να επιδοθεί το παρόν στην οικογένεια του θανόντος.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ Ι. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ                                                             
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 05/05/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 8969 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 09 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση ή μη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2012 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2.    Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
3.    Διάθεση ή μη πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών ΠΟΕ.
4.    Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
5.    Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή ειδικού αποφρακτικού μηχανήματος.
7.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νάξου.
8.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας.
9.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το έργο: Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Νάξου.
10. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Νάξου.
11. Έγκριση πρακτικού Β' φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης & λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δρυμαλίας.
12. Έγκριση πρακτικού Β' φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Ε. Δρυμαλίας.
13. Έγκριση πρακτικού  επαναληπτικής  μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας  για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση  του Κέντρου Κοινότητας και Κοινωνικού Φαρμακείου στη  Δ.Κ. Νάξου.  
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την καταβολή μισθωμάτων μετά από  εξωσυμβατική χρήση   ακινήτου από 1-1-2017 έως 18-1-2017 για  την ενοικίαση χώρου στάθμευσης οχημάτων στη Δ.Κ. Χώρας (περιοχή Φουντάνα) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την καταβολή μισθωμάτων μετά από  εξωσυμβατική χρήση   ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Νάξου του Δήμου  Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
16. Παραλαβή μελέτης: «Υδραυλική Μελέτη Περιοχής Επέκτασης Αεροδρομίου Νάξου».
17. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας του έργου: «Αντικατάσταση πλάκας ισόγειας πτέρυγας 1ου Γυμνασίου Νάξου».
18. Έγκριση Β' επαναληπτικού αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου του οφειλέτη του Δήμου Καστελλάνου Αργύρη, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή.
19. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση ομαλών εκκινητών εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης.
20. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε δικηγόρο για το κλητήριο θέσπισμα αρ. 2017/73.
21. Επικαιροποίηση της υπ' αριθ. 92/2017 απόφασης Ο.Ε.          

Ο Δήμαρχος
         & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής             
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
                        
Αποτελέσματα ΣΟΧ 2 ΔΚΕ Εκτύπωση
Πρακτικό Επιτροπής για την κατάρτηση των πινάκων πρόσληψης εποχικού προσωπικού της ΣΟΧ 2/2017 προκήρυξης της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Αποτελέσματα ΣΟΧ 1 ΔΚΕ Εκτύπωση
Πρακτικό Επιτροπής για την κατάρτηση των πινάκων πρόσληψης εποχικού προσωπικού της ΣΟΧ 1/2017 προκήρυξης της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Μεταφορά και παραμετροποίηση κεντρικού κόμβου ζεύξεων Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Νάξος, 04/05/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                 Αρ.πρωτ:8831                     
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                             
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                
Τ.Κ.: 84300                   
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ                                              
Τηλ.: 2285360114-115                                                      
Fax: 2285023570                                                         
E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε                                   
  
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μεταφορά και παραμετροποίηση κεντρικού κόμβου ζεύξεων .

Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για μεταφορά και παραμετροποίηση κεντρικού κόμβου ζεύξεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και την Τετάρτη 10/05/2017 και ώρα 12:30 .
Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω εργασία , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115).Η τεχνική μελέτη, προδιαγραφές και προυπολογισμός παρέχονται επίσης από το αρμόδιο τμήμα.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παροχή εργασίας, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η παροχή εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016

        
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.  

Δημήτριος Λιανός
Προμήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης Εκτύπωση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης & Λοιπών Υλικών Γραφείου έτους 2017»  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
         
Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης & Λοιπών Υλικών Γραφείου έτους 2017» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 31.468,72 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00 (έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης). Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και ώρα 9:30, ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών, οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της αποσφράγισης, ήτοι την Δευτέρα 22 Μαΐου και ώρα 15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών, καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για την αναπαραγωγή τους και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».     

Συνημμένα Έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
         κ.α.α.                
o
Αντιδήμαρχος  
Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

 
Aερολιμένας Νάξου Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                        Νάξος, 3/5/2017  
 
 
 Θέμα: Συνάντηση για την παράδοση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων του Κρατικού Αερολιμένα Νάξου    

Την τροποποιημένη μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων του Κρατικού Αερολιμένα Νάξου παρέδωσαν στον Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανόλη Μαργαρίτη ο Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστος Παπαγεωργίου και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Υ.Π.Α. (ΠΡΟΠΕ) Σπύρος Μπουζιάνης. Κατά τη διάρκεια της εθιμοτυπικής συνάντησης των δύο πλευρών συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών και δράσεων για την ταχύτερη υλοποίηση του έργου επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης και της κατασκευής νέου αεροσταθμού. Ο Μανόλης Μαργαρίτης ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της Υ.Π.Α. για τη συνεργασία και τη βοήθεια στο θέμα της εκπόνησης της εν λόγω μελέτης και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι σύντομα δημότες και επισκέπτες της Νάξου θα απολαμβάνουν τις βελτιωμένες υποδομές του αεροδρομίου, το οποίο μετά τις παρεμβάσεις αυτές, θα είναι σε θέση να δεχθεί μεγαλύτερα αεροσκάφη.
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτύπωση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΝΑΞΟΥ
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου Εκτύπωση
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
 
Ενημέρωση για τους επιδοματούχους της Πρόνοιας
Διοργάνωση σεμιναρίου Οινογνωσίας
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβολίου 02/05/17
Δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας
 
e-payments_guide.gif
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
banner_leader.jpg
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Μάιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;