Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων (Διαγωνισμός 8/6/2010) Εκτύπωση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμος Νάξου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου 2010», με προϋπολογισμό 237.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο υπάγεται στην κατηγορία έργων οδοποιίας, με προϋπολογισμό 205.014,57 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικές εργασίες).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου, Χώρα Νάξου, μέχρι τις 03/06/2010. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.\
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360119, FAX επικοινωνίας 2285023570, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βασιλάκης Μάρκος.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08/06/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. ή, κατά περίπτωση και στα νομαρχιακά μητρώα (εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου το επιτρέπει), που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 ή 1η  ή 2η, στην κατηγορία Οδοποιίας, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.100,30 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Νάξου (Σ.Α.Τ.Α.) Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Νάξου.

Συνημμένα έντυπα
Τεχνική έκθεση
Διακήρυξη
Προϋπολογισμός
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων


Αποτελέσματα ΥΕ Εργατών Εκτύπωση
Διαβάστε τον Πίνακα κατάταξης και την  βαθμολογία των υποψηφίων  κατηγορίας ΥΕ Εργατών καθαριότητας.

Πίνακας Κατάταξης
Προμήθεια εξοπλισμού H/Y Εκτύπωση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Νάξου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά από τεχνικοοικονομική άποψη, έπειτα από αξιολόγηση, για την προμήθεια «ενεργού εξοπλισμού δικτυακών υποδομών τηλεπικοινωνιών και λογισμικού συστήματος Η/Υ για την υποστήριξη των υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής του Δήμου Νάξου» προϋπολογισμού 16.353,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 15%.
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
Η διαδικασία του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις της Υπ. Αποφ. 11389/93 ΕΚΠ ΟΤΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Νάξου, στις 25-05-2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την εν λόγω διακήρυξη.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νάξου στο τηλ: 2285360114.
Την πλήρη διακήρυξη της προμήθειας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την προμηθευτούν από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου. Η προκήρυξη επίσης δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-naxos.eu.

Συνημμένα έγγραφα
Διακήρυξη
Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο Δήμαρχος
Νικολ. Μαράκης


Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 19/5/2010 Εκτύπωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 19 Μαΐου 2010,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα  20.00  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικού  βαθμολόγησης τεχνικής προσφοράς του ανοιχτού διαγωνισμού «Εργασία  αναμετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου στο εσωτερικό». 
2. Έγκριση υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας με την Ε.Ο.ΠΕ. για τη διοργάνωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος BEACH VOLLEY
3. Έγκριση παράτασης εργασιών εκτέλεσης του έργου : «Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Τ.Δ. Σαγκρίου».
4. Έγκριση 2ου συγκριτικού - τακτοποιητικού πίνακα εργασίας: « Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου».
5. Έγκριση παράτασης μίσθωσης χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου στο Τ.Δ. Γλινάδου.
6. Απόδοση επιχορήγησης στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
7. Αποδοχή παραχώρησης από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου ενός (1) ειδικού οχήματος μεταφοράς απορριμμματοδεκτών.
8. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης.
9. Σύσταση οργανικών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
10.  Επικαιροποίηση μελέτης τροποποίησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Νάξου σε κοινωφελή
11.  Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης
12.  Έγκριση πρωτοκόλλου απόρριψης προμήθειας πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων Ε.Σ.Π.Α. Δήμου Νάξου
13.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου πλατείας Δημαρχείου».
14.  Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών.
15.  Ψηφίσεις πιστώσεων.
16.  Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού.
17.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων στη Μ. Βίγλα Νάξου.
18.  Γνωμοδότηση για την: α) εκμίσθωση μηχανών άνω των 50 κ.ε. και αυτοκινήτων στο κατάστημα ενοικιάσεως  μοτοποδηλάτων κάτω των 50 κ.ε. Ζ.Ζ. & Κ. Φάρκωνα Ο.Ε., β) εκμίσθωση μηχανών άνω των 50 κ.ε. στο κατάστημα Βασιλείου Παρτσινέβελου στην Μικρή Βίγλα Νάξου.
19.  Γνωμοδότηση για την χορήγηση  άδειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων στη θέση ¨Σανιδάδες¨ στο Τ.Δ. Κινιδάρου Δήμου Νάξου.
20.  Γνωμοδότηση για την έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ξενοδοχείου ¨GALAXY¨.
21.  Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης αιρετών Δήμου Νάξου
22.  Αιτήσεις - Τρέχοντα.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Καραμανής      

Εργαστηριακές αναλύσεις νερού (διαγωνισμός 12/5/2010) Εκτύπωση
Ο Δήμος Νάξου, Ν. Κυκλάδων
Προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και αξιολόγηση, με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης, με κριτήριο επιλογής και κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3463/06 Κ.Δ.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 & των ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπως ισχύει σήμερα και της Εγκυκλίου Δ.ΥΓ2/86945/10-08-2007 της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 12 του μηνός Μαΐου  του έτους 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 12:00 μ.μ. ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ενώσεις και κοινοπραξίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν διαπιστευμένο εργαστήριο με τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας και έχουν ήδη εκτελέσει με επιτυχία εργαστηριακές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε Δήμους, Κοινότητες και Ν.Π.Δ.Δ. στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στα 15.860,00 €, συν Φ.Π.Α. 21% 3.330,60 € = 19.190,60 €.
Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2010.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 317,20 € (2%) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ.
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού καταβάλλοντας 15,00 € στο ταμείο του Δήμου ως έξοδα εκτύπωσης, ή να αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή τους από την ιστοσελίδα www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα ‘Διαγωνισμοί'.
Αιτήσεις για προμήθεια των τευχών του διαγωνισμού θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 6-05-2010.

Συνημμένα έγγραφα
Διακήρυξη
Μελέτη
Οικονομική Προσφορά

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ NAΞΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ
Αποκατάσταση χ.α.δ.α. στη ΘΕΣΗ ΜΟΘΩΝΙ (Διαγωνισμός 11/5/2010) Εκτύπωση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
O Δήμος Νάξου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  κατά ομάδες τιμών (άρθρο 4.β του Ν.3669/08)  για την εκτέλεση του έργου:  αποκατασταση χ.α.δ.α. Δημου ΝΑΞΟΥ στη ΘΕΣΗ «ΜΟΘΩΝΙ»
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 57.143,81 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 35.896,36€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.461,35€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.353,66€
Αναθεώρηση 978,90€
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 7.453,54 € 
Η δημοπρασία θα γίνει στις 11 Μαίου του έτους 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δημαρχιακού Μεγάρου Νάξου, Χώρα Νάξου.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις, κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στις τάξεις :
Α1 ή Α2 ή 1η για έργα κατηγορίας Υδραυλικών ή Οδοποιίας καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα,
καθώς και αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για την ανάληψη αναλόγων έργων Υδραυλικών και Οδοποιίας και με υποβολή πέραν των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικών και όσων ακόμη αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της Διακήρυξης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 974,23  Ευρώ, με χρόνο ισχύος τουλάχιστον μέχρι 15/12/2010, σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί από το ΤΣΜΕΔΕ ή Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν νόμιμα στις χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα ή τουλάχιστον να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική και θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.
Το έργο χρηματοδοτείται από τον Δήμο Νάξου και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93).
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών του διαγωνισμού (τευχών δημοπράτησης, μελέτης, κλπ.) και να παραλάβουν αναλυτική διακήρυξη, τεύχη δημοπράτησης καθώς και έντυπο οικονομικής προσφοράς μέχρι και την 6 Μαίου 2010 ημέρα Πέμπτη, μετά από αίτηση με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, δ/νση, τηλ., φαξ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού προσερχόμενοι στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νάξου, τηλ. 2285360117, πληροφορίες Σιδερή Ελισάβετ. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) ΕΥΡΩ. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Νάξου. 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Συνημμένα έγγραφα:

Διακήρυξη
Τεχνικές Προδιαγραφές
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τιμολόγιο Μελέτης
Έντυπο Οικονομική Προσφορά
Προυπολογισμός

Νάξος, 19 Απριλίου 2010

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ΒΙΟΚΑ (Διαγωνισμός 4/5/2010) Εκτύπωση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμος Νάξου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ. Δήμου Νάξου, με προϋπολογισμό 2.037.800 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, με προϋπολογισμό 1.742.335,76 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου, Χώρα Νάξου, μέχρι τις 29/4/2010. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360117, FAX επικοινωνίας 2285023570, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Σιδερή Ελισάβετ.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4/5/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 3η ή 4η στην κατηγορία Υδραυλικών ή Η/Μ έργων, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 34.847,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και από πόρους του Δήμου Νάξου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Νάξου.

Συνημμένα έγγραφα:
1. Διακήρυξη
2  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
3 Οικονομική Προσφορά
4 Τιμολόγιο Μελέτης
5 Προϋπολογισμός Μελέτης
6 Τεχνικές προδιαγραφές
7 Τεχνική περιγραφή
8 Ανάλυση Τιμών
9 ΣΑΥ
10 ΦΑΥ
11 Εξώφυλλα Τευχών
Σχέδια:
1. Γενική οριζοντιογραφία
2. Οριζοντιογραφία
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. κ.α.α.
Πιτταράς Ευστάθιος Αντιδήμαρχος

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών (έως 30/04/2010) Εκτύπωση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ 2010

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ       
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάξου 2010 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 32.966,34 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 15%, και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 30/04/2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, ποσού 1.648,32 €.
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου (τηλ. 2285360113).
Η διακήρυξη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές δημοσιεύονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-naxos.eu.

Διαβάστε τα συνημμένα έγγραφα

Διακήρυξη
Ενδεικτικός Οικονομικός Πίνακας
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Συγγραφή υποχρεώσεων
Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο  Δήμαρχος κ.α.α.
Τσαγκλής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος

                                                                                                               
Χημικά Υλικά (έως 13/5/2010) Εκτύπωση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ       
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια χημικών υλικών 2010 Δήμου Νάξου, για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης & αποχέτευσης για το έτος 2010, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 93.955,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 15%, και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 13/05/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας (με Φ.Π.Α.) των προϊόντων για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου (τηλ. 22853-60100) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα έγγραφα:

Διακήρυξη
Μελέτη
Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Προσφοράς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ         κ.α.α.
Τσαγκλής Χαράλαμπος      Αντιδήμαρχος
Πρόσληψη 10 εργατών καθαριότητας Εκτύπωση
Ο Δήμος ανακοινώνει την πρόσληψη 10 εργατών καθαριότητας για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 19/4/2010 Εκτύπωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 19 Απριλίου 2010,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19.00  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.   Λογιστική τακτοποίηση του ποσού που προκύπτει από την υπ.αρ. πρωτ.  ΕΜΠ 57/2000 πράξη καταλογισμού του οικονομικού επιθεωρητή κ. Μιχαήλ Δαβιδόπουλου της οικονομικής επιθεώρησης Αν. Αττικής σε βάρος Αργυρίου Καστελλάνου και Μαρίνας Λεοντίου.
2.   Έγκριση κατανομής ποσού προαιρετικής εισφοράς Δήμου Νάξου προς τις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου, έτους 2010.
3.   Συμμετοχή Δήμου Νάξου στην Τουριστική Έκθεση «Πανόραμα».
4.   Έγκριση εκτύπωσης οχτασέλιδου διαφημιστικού εντύπου
5.   Εφαρμογή μέτρων δακοκτονίας για το έτος 2010.
6.   Έγκριση τοποθέτησης ανδριάντα του εκλιπόντος αρχιφύλακα Νεκτάριου Σάββα σε δημοτικό χώρο.
7.   Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Νηπιαγωγεία Νάξου»
8.   Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού
9.   Έγκριση Μ.Π.Ε. ξενοδοχειακής μονάδας «GALAXY A.E.»
10. Τρέχοντα.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Καραμανής      

 
Προμήθεια ξυλείας (έως 20/04/2010)
Επίσκεψη στα φωτοβολταϊκά Δήμου Νάξου
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 12/4/2010
Πασχαλινό Μήνυμα Δημάρχου Νάξου
 
e-payments_guide.gif
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
banner_leader.jpg
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Ιούνιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
« < Ιούλιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;