Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
Μίσθωση χημικών τουαλετών Εκτύπωση
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
(Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της προμήθειας «Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των παραλιών , μόνιμων θέσεων του Δήμου και Δημοτικών Εκδηλώσεων για το έτος 2017 »σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 44.813,60€ ευρώ   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ. αρ. 142/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ΑΔΑ:ΨΞ1ΧΩΚΗ-Ε4Κ
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την  Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 11.00π.μ. π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Νάξου  που βρίσκεται στην Χώρα της Νάξου.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην  ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ,  Τ.Κ. 84300 , Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης  καθώς και η μελέτη είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».                         

Συνημμένα έγγραφα
                                  
  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εμμανουήλ Νικ.Μαργαρίτης
Ώρες αποκομιδής απορριμμάτων από την παραλία Εκτύπωση

Αναφορικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων στην παραλία Χώρας - Νάξου, σας γνωρίζουμε ότι από 29-5-17 οι ώρες αποκομιδής των απορριμμάτων από τους κάδους ορίζεται 07:00-08:00 π.μ. και 16:00 - 17:00 μ.μ. Σε τυχόν αλλαγή ωραρίου αποκομιδής θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση.

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκτύπωση
Θέμα: Συνάντηση με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό

    Το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός κατά τη διήμερη περιοδεία του στη Νάξο και στο Κουφονήσι. Τον Υφυπουργό υποδέχθηκαν ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Λιανός και ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Νίκος Σέργης.

    Κατά συνάντηση εργασίας εξετάσθηκαν τα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία απασχολούν τόσο το Δήμο καθώς και το Λιμενικό Ταμείο.

    Ο Υφυπουργός ανέπτυξε τις προτεραιότητες του Υπουργείου για τη βελτίωση των μεταφορών ενώ από την πλευρά του ο Δημήτρης Λιανός παρουσίασε τις προτεραιότητες  και τους στόχους του Δήμου, προκειμένου το Υπουργείο να συμβάλει στην επίτευξή τους και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Νάξος, 26/05/2017
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                  Αρ. Πρωτ: 10592
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1.       Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 26 Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00μ.μ. με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης: 
 1.       Λήψη απόφασης:
Α) Για την έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο "Σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και Ποιότητας του Πόσιμου ύδατος και της μείωσης των διαρροών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ", από το Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.31.34.1 με α/α ΟΠΣ 1469, με τίτλο: «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών». της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ/ Άξων Προτεραιότητας 14 και
Β) Για την κατεπείγουσα παροχή των ζητούμενων συμπληρωματικών στοιχείων /διευκρινίσεων για  εξέταση της υπ' αρ.πρωτ.11592/14-7-2016 αίτησης Δ.Ν.& Μ.Κ. (η οποία υποβλήθηκε με αρ.πρωτ. 8396/15-7-2016 στην ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) .
 Γ) Για την έγκριση μελέτης/ τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου ανάθεσης Προμήθειας. Δ) Για την έγκριση του από 11-6-2016 Πρακτικό της Επιτροπής εξακρίβωσης κόστους υλικών       (Διερεύνησης Τιμών). Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω λήξεως της προθεσμίας υποβολής όλων των στοιχείων  και της ληφθείσας αποφάσεως στην αρμόδια υπηρεσία.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31/05/17 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Νάξος, 26/05/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Αρ. πρωτ.: 10496 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 31 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
2.Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
3.Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση-επισκευή μετρητικών οργάνων ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4.Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ευρυζωνικών ζεύξεων.
5.Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό Η/Υ και περιφερειακό εξοπλισμό.
6.Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου και των Δημοτικών Κτιρίων, για το έτος 2017.
7.Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου. 
8.Συγκρότηση Επιτροπής Οργάνων Διενέργειας Διαδικασιών Σύμβασης κατά το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανέγερση τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και διαμόρφωση αύλειου χώρου».          
9.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου έτους 2017.
10.Παραλαβή μελέτης: Κτηματογράφηση για Διάνοιξη Περιφερειακού Δημοτικού δρόμου Κουφονησίων.
11.Διάθεση ή μη πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών ΠΟΕ.
12.Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων Δήμου Νάξου.
13.Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
14.Ενημέρωση δικασίμων μηνός Ιουνίου 2017 για έγκριση παραστάσεων και μετάβαση εκτός έδρας της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 
                         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ/ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»


ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Εκτύπωση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»                          

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
( Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, »σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 31.158,72€  ευρώ   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ 96 /2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ΑΔΑ  :ΩΟΡΟΚΗ-ΣΟ6
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την  Τετάρτη  07-06- 2017 και ώρα 11.00π.μ. π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Νάξου  που βρίσκεται στην Χώρα της Νάξου.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην  ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ,  Τ.Κ. 84300 , Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης  καθώς και η μελέτη είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί». Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική, μία ημερήσια νομαρχιακή και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα.

Συνημμένα έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εμμανουήλ Νικ.Μαργαρίτης
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΝΙΚΑΝΔΡΗ» Εκτύπωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η πολιτιστική εταιρεία «Νικάνδρη» (με έδρα τη Νάξο) σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 στις 19.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Ι. Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - Αγίου Σώστη (Λεωφ. Συγγρού 131) στην Αθήνα, με θέμα: «Κυκλαδικός Πολιτισμός και συμβολή της ανάδειξης των μνημείων στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Νάξου και των νησιών γενικότερα». ·         Παρουσίαση των σκοπών και της δράσης της «Νικάνδρης». ·         Κεντρική ομιλία-παρουσίαση από τον κ. Κώστα Ι. Τουμπακάρη, πολιτικό μηχανικό, με θέμα: "Ναξιακός νερόμυλος, κατασκευή και λειτουργία". ·         Θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων. ·         Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει προβολή φωτογραφιών και βίντεο. Η  παρουσία σας μας ενισχύει στις προσπάθειές μας για την πρόοδο των νησιών μας.

Με  τιμή Για  τη Διοικούσα Επιτροπή Γιάννης   Λογαράς  Πρόεδρος  

Σημείωση: Το Πολιτιστικό Κέντρο βρίσκεται όπισθεν ακριβώς του Ναού του Αγίου Σώστη, στη συμβολή των οδών Ωκεανίδων και Θεόγνιδος.
* Εύκολη συγκοινωνιακή πρόσβαση: Στάση: Άγιος Σώστης (Λεωφόρος Συγγρού). Τηλ. 6983 167 196     και  210 93.51.115

Η   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  «ΝΙΚΑΝΔΡΗ»
Αφιερωματικό άγαλμα της Ναξίας κόρης Νικάνδρης του 650 π. Χ. (Εθν. Αρχαιολ. Μουσείο Αθηνών)
Η πολιτιστική Εταιρεία «ΝΙΚΑΝΔΡΗ»-ΚοινΣΕπ.,  ιδρύθηκε στη Νάξο το 2014 και έχει στόχο να συμβάλει  στην ανάδειξη των μνημείων, της ιστορίας του εν γένει και της παράδοσης του νησιού (έθιμα, τοπική μουσική, παραδοσιακοί χοροί), αλλά και την προβολή της φυσικής ομορφιάς και των τοπικών προϊόντων της Νάξου. Επιθυμούμε να καταγράψουμε τα μνημεία, τα μουσεία, τις μουσειακές συλλογές, τους επισκέψιμους σημαντικούς χώρους του νησιού, τα φυσικά αξιοθέατα κλπ. Πόσο μπορεί η η ιστορία, η παράδοση, τα αξιοθέατα του νησιού (αλλά αντίστοιχα του κάθε νησιού και κάθε περιοχής) να έχουν μια επίδραση στο παρόν και να συμβάλουν στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξή του; Εμείς συνδέουμε τη μελέτη και προβολή της ιστορίας, της παράδοσης  και των αξιοθέατων του νησιού με τη σύγχρονη ζωή καθώς και την πρόοδο του νησιού και επιθυμούμε με την ανάδειξη αυτών να συμβάλουμε και εμείς, ώστε οι κάτοικοι, ιδίως οι νέοι άνθρωποι να βρίσκουν δουλειά και να παραμένουν στο νησί. Η δική σας συμπαράσταση μας βοηθάει στην επίτευξη των στόχων μας.          

Σας ευχαριστούμε.  Το  Δ.Σ.
Εφαρμογή Κανονισμού Καθαριότητας Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         Νάξος, 19/5/2017      

Θέμα: Εφαρμογή Κανονισμού Καθαριότητας αναφορικά με την εναπόθεση απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων
   

Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί η ρίψη απορριμμάτων εκτός κάδων, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Υπενθυμίζουμε στους πολίτες ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, απαγορεύεται η εναπόθεση απορριμμάτων αλλά και των ογκωδών αντικειμένων και μπαζών εκτός κάδων, ενέργεια που επισείει υψηλά πρόστιμα. Οι κάδοι έχουν τοποθετηθεί για την υποδοχή των αστικών απορριμμάτων αποκλειστικά και όχι για ογκώδη αντικείμενα. Προκειμένου να μη βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση επιβολής προστίμων, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό, παρακαλούμε όπως τηρηθούν τα παραπάνω. Η καθαριότητα μιας πόλης είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία και απαιτεί την αρμονική συνεργασία και προσπάθεια τόσο των Υπηρεσιών Καθαριότητας αλλά και των δημοτών μας. Για μια πόλη καθαρή πρέπει να μεριμνήσουμε όλοι μας!    

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
 
Γιάννης Τσολάκης
Προμήθεια αντλιών αποχέτευσης Εκτύπωση
Πρόσκληση

Συνημμένα
Προμήθεια ομαλών εκκινητών ύδρευση-αποχέτευση Εκτύπωση
Πρόσκληση

Συνημμένα
 
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ανταλλακτικών ΒΙΟΚΑ
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23/05/2017
Προμήθεια σημαιών,λουκέτων,μηχανής καθαριότητας
Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Κοντολέοντος
 
e-payments_guide.gif
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
banner_leader.jpg
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Ιούνιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
« < Ιούλιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;