Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
Εκμίσθωση δημοτικού σφαγείου στη θέση 'Μύλος' Εκτύπωση
Διακήρυξη
Πίνακας δικαιούχων επιμερισμού ποσών ΑΠΕ Εκτύπωση
H ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανήρτησε, τον πίνακα των αριθμών παροχής των δικαιούχων καταναλωτών , σύμφωνα με την εγκύκλιο ΑΠΕΗΛ/οικ187439/15.12.2016 που αφορά την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016 ανάρτησης οριστικού πίνακα με τον επιμερισμό ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μια η περισσότερες κοινότητες,  στην ιστοσελίδα της.(Τοπικά διαμερίσματα Κορώνου και Γαλήνης)


Έως τις 30/12/2016  οι κάτοικοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης μέσω του Δήμου προκειμένου να καταρτιστεί ο οριστικός τελικός πίνακας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 23/12/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 24539
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  
Καλείσθε όπως προσέλθετε
στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 1.    Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 2016.
2.    Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων.           
 Ο Δήμαρχος
       
 & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
            
 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 23/12/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 24505
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε
στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 27 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2017.
2.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
3.    Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 2016.
4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για  σιδηροκατασκευές.
5.    Ανάκληση των υπ΄αριθ. 326/2016 και 327/2016 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
6.    Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών δημοτικών δρόμων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
7.    Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8.    Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών σήμανσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
9.    Εξέταση ένστασης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου Δημοτικού Σχολείου Φιλωτίου.
10. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία: «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Νάξου» έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
11. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία: «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Νάξου» έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
12. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία: «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Δρυμαλίας» έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
13. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία: «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Δρυμαλίας» έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
14. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Νάξου έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
15. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Νάξου» έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
16. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δρυμαλίας έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
17. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δρυμαλίας» έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. 18. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για δαπάνες εργασιών συντήρησης - παρακολούθησης καλής λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης Δ.Κ. Δονούσας 2016-2017.
19. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ''καταπολέμηση κουνουπιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
20. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς συνοπτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των παραλιών μόνιμων θέσεων του Δήμου και δημοτικών εκδηλώσεων έτους 2017.
21. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση οδού Νεκροταφείου - Βουρβουριάς Τ.Κ. Δαμαριώνα».
22. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης τεσσάρων (4) αντλιοστασίων αποχέτευσης  Δ.Κ. Δονούσας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
23. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Πορί στη Δ.Κ. Κουφονησίων. 24. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη παραλλαγής δικτύου χαμηλής τάσης λόγω διαμόρφωσης οδικού κόμβου στη θέση ''Λαϊκή Αγορά Νάξου''.
25. Ενημέρωση δικασίμων μηνός Ιανουαρίου για έγκριση παραστάσεων και μετάβαση εκτός έδρας της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.

 Ο Δήμαρχος          & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής          
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
                        
κ.α.α
                      Δημήτριος Λιανός
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Νάξος,  22-12-2016
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                     Αρ. Πρωτ.:  230
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου
Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας  : 843 00   
Πληροφορίες  : Μαργαρίτη Κ.
Τηλέφωνο       :2285360136 
e-mail   : Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε      

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016, 12:00 π.μ. , για τις ακόλουθες δαπάνες:
 1. Προμήθεια ελαστικών για τα με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-2002 και ΚΗΙ-2005 επιβατικά αυτοκίνητα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Χαρακτηριστικά ελαστικών: 185/65R14TL Τεμάχια: 8 (οχτώ)
 1. Προμήθεια συσσωρευτών ξηρού τύπου 12Volt, 60A, ενδεικτικού προϋπολογισμού 180,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Τεμάχια: 2 (δύο) Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.                                         

Ο Πρόεδρος    Ευάγγελος Παντελιάς

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) Εκτύπωση
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ), ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προμήθεια υγρών καυσίμων Μικρών Κυκλάδων Εκτύπωση
Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Ηρακλειάς, Δονούσας, Κουφονησίων, Σχοινούσας.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 16/12/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 23597
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 20 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
2.    Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 2016.
3.    Έγκριση διάθεσης πίστωσης  από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
4.    Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών ΠΟΕ.
5.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές εργασίες των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την καταβολή μισθωμάτων  για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2016 μετά από εξωσυμβατική χρήση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την καταβολή μισθωμάτων μετά από εξωσυμβατική χρήση ακινήτου για τη  ενοικίαση χώρου στάθμευσης  στην Δ.Κ. Νάξου (περιοχή Φουντάνας)  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
 8.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την καταβολή μισθωμάτων μετά από εξωσυμβατική χρήση ακινήτου για την ενοικίαση  χώρου για διάθεση απορριμμάτων στην περιοχή Τίμιος Σταυρός Χώρας  Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
9.    Καθορισμός τέλους σύνδεσης αποχέτευσης στα Κουφονήσια και στη Δονούσα
10. Καθορισμός τελών Πολεοδομικών Υπηρεσιών
11. Έγκριση  δαπάνης , διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση νεκροταφείου οικισμού Δαμαριώνα
12. Έγκριση  δαπάνης , διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: κατασκευή περίφραξης του νεκροταφείου της Τ.Κ. Μελάνων
13. Έγκριση  δαπάνης , διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: κατασκευή νέων τάφων στο νεκροταφείο Τ.Κ. Γλινάδου.
14. Παραλαβή επικαιροποιημένης Συγκοινωνιακής Μελέτης Οδοποιίας της οδού «Δημοτική οδός Δανακός -Λιγαρίδια»           
 Ο Δήμαρχος
       
 & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
            
 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                 Νάξος, 16/12/2016 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                     Αρ. Πρωτ: 23576
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς όλους τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς όλους τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4)Προς όλους τους Εκπρόσωπους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 21 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2017.
 2. Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την στελέχωση της δομής «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 4. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την στελέχωση της δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 5. Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Τ.Κ. Γαλανάδου.
 6. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες εργολαβίας παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κοιμητηρίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 7. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης ΕΜΠ και Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», με σκοπό την αξιοποίησή τους & προετοιμασία τοπικού σχεδίου διαχείρισης».
 8. Έγκριση παράτασης μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων.
 9. Λήψη απόφασης για την παράταση της προμήθειας: «Χημικών υλικών 2016 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 10. Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης μίσθωσης γεώτρησης.
 11. Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (υπ' αριθμ. 295/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 12. Καθορισμός ανώτατων τιμών σφαγής που θα εισπράττονται από τους διαχειριστές των Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ' αριθμ. 298/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 13. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε έντυπες εκδόσεις.
 14. Έγκριση ορίου δαπάνης για την χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο Δήμαρχο και στους Αντιδημάρχους μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
 15. Αίτημα κ. Σκοπελίτη Νικήτα περί τμηματικής καταβολής οφειλών του από τέλη ύδρευσης.
 16. Διαγραφές οφειλών από τέλη παρεπιδημούντων.
 17. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρηματικών καταλόγων από οφειλές παράβασης Κ.Ο.Κ.
 18. Διαγραφή οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιούσιας (Τ.Α.Π.) κ. Μαρούλη Κωνσταντίνου.
 19. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού από παράβαση Κ.Ο.Κ. στον κ. Pirolli Frederik
 20. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης Α.με.Α στην Δ.Κ. Νάξου (υπ' αριθμ. 51/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ).
 21. Έγκριση κοπής - απομάκρυνσης δέντρου στην Δ.Κ. Νάξου (υπ' αριθμ. 54/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 22. Έγκριση κοπής - απομάκρυνσης δέντρου στην Τ.Κ. Γαλανάδου (υπ' αριθμ. 52/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 23. Έγκριση κοπής - απομάκρυνσης δέντρου στην Τ.Κ. Βίβλου (υπ' αριθμ. 53/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 24. Έγκριση της υπ' αριθμ. 115/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού και  στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017, του νομικού προσώπου.
 25. Έγκριση της υπ' αριθμ. 116/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, του νομικού προσώπου
 26. Αντικατάσταση μέλους της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 27. Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου (υπ' αριθμ. 105/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων).
 28. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
 29. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
Διοργάνωση δωρεάν σεμιναρίων Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                 Νάξος, 16/12/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                               

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση δωρεάν σεμιναρίων
 
Βάσει του σχεδιασμού του προγράμματος Τουριστικής Δράσης για το 2016 και στο πλαίσιο της αναγκαιότητας δια βίου κατάρτισης των επαγγελματιών του τουρισμού, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διοργανώνει δωρεάν σεμινάρια αναφορικά με την κοστολόγηση προϊόντων και την προβολή των τοπικών επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα σεμινάρια απευθύνονται στους επαγγελματίες, με στόχο  να εφοδιαστούν με εξειδικευμένες γνώσεις και επαρκή εργαλεία που θα συμβάλουν στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος του τόπου μας και στην περαιτέρω προώθηση των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, σήμερα, 16 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί το σεμινάριο με θέμα «Τεχνική αξιολόγησης του παρεχόμενου προϊόντος (κοστολόγηση μενού)» με εισηγητή τον  Δημήτρη Παπανικολάου,  ΒΒΑ In Hotel Management. Το σεμινάριο απευθύνεται σε Μάγειρες, Ζαχαροπλάστες, F & B M, επισιτιστικές και ξενοδοχειακές μονάδες, εστιατόρια, καφετέριες καθώς και σπουδαστές επισιτιστικών τμημάτων.
Ημερομηνία:             Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου Τόπος διεξαγωγής:                 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου - Δημαρχείο Ώρα σεμιναρίου:     16:00 - 21:00
Το Σάββατο και την Κυριακή 17-18 Δεκεμβρίου 2016 θα διεξαχθεί σεμινάριο με θέμα «Παρουσίαση και προβολή στα Social Media για τον τουρισμό», με εισηγητές την Άντα (Ανδριάνα) Κυρκιλή, Digital Growth Ambassador και τον  Γιάννη Αγγελάκη, πτυχιούχο του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Παντείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ.
Ημερομηνία:             Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
Τόπος διεξαγωγής:                 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου - Δημαρχείο Ώρα σεμιναρίου:     16:00 - 21:00
Και
Ημερομηνία:             Κυριακή 18 Δεκεμβρίου Τόπος διεξαγωγής:                 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου - Δημαρχείο Ώρα σεμιναρίου:     10:00 - 15:00   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2285022671, καθώς και στην Ένωση Ξενοδόχων, στο Σύλλογο Ενοικιαζομένων Δωματίων, στο Σύλλογο Μαζικής Εστίασης και στον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Νάξου.
Διακοπή κυκλοφορίας εν όψει χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    Νάξος, 16/12/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                               
 Στο πλαίσιο πραγματοποίησης των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν από το ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής διεξαγωγή των εκδηλώσεων αυτών αλλά και η ασφάλεια των συμμετεχόντων και πεζών, είναι απαραίτητο να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για τις ημέρες, ώρες και οδούς, ως εξής: ·        
Σάββατο 17/12/2016 από τις 12:00 έως τις 16:00:
Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στην πλατεία Πρωτοδικείου και παρακαλούμε όπως απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων προς την πλατεία από το κατάστημα 3Φ στην οδό Παπαβασιλείου και από το εστιατόριο «Μάρω». ·        
Πέμπτη 22/12/2016, Παρασκευή 23/12/2016, Πέμπτη 29/12/2016, Παρασκευή 30/12/2016 από τις 17:00 έως τις 22:00 και Σάββατο 24/12/2016, Σάββατο 31/12/2016 από τις 10:00 έως τις 14:00: Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στην οδό Παπαβασιλείου και στον δρόμο του παλιού ταχυδρομείου και παρακαλούμε όπως απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων από το κατάστημα 3Φ στην οδό Παπαβασιλείου έως την Αlpha Bank καθώς και η διέλευση οχημάτων προς τον δρόμο του παλιού ταχυδρομείου από την πλατεία πρωτοδικείου. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεση σας.                                                                                                                             
 
Ασφάλιση οχημάτων 2017
Προμήθεια αντιδραστηρίων
Προμήθεια αλατιού
Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών
 
e-payments_guide.gif
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
banner_leader.jpg
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Μάρτιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
« < Απρίλιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;