Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Εκτύπωση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
« ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ,ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 12/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 22954 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 16 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κουφονησίων.
2.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Σχοινούσας.
3.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Ηρακλειάς.
4.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Δονούσας.

 Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                               Νάξος: 09 /12 /2016
Ταχ. Κώδικας: 84300                                      Αρ. Πρωτ.: 22916
Πληροφ.: Τριανταφύλλου Νεκταρία
Τηλέφωνο: 2285360140
FAX: 22850-23570
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
( Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, »σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 53.806,08 €  ευρώ   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ 288 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ΑΔΑ  :6ΡΠΘΩΚΗ-7 Η9
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την  Τετάρτη  21 -12- 2016 και ώρα 11.00π.μ. π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Νάξου  που βρίσκεται στην Χώρα της Νάξου. 
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην  ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ,  Τ.Κ. 84300 , Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης  καθώς και η μελέτη είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Εμμανουήλ Νικ.Μαργαρίτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 09/12/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 22924
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 13 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
2.    Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναβάθμιση Δημοτικής Πύλης e-naxos.eu.
4.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων.
5.    Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων.
6.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2017.
7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2017.
8.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου Δημοτικού Σχολείου Φιλωτίου.
9.    Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Τίμιος Σταυρός Δ.Ε. Νάξου.
10. Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Μύλος Δ.Ε. Δρυμαλίας.
11. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου σε υπόθεση κατά Εμμανουήλ Νανούρη.           

Ο Δήμαρχος
        
 & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
           
 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εκτύπωση
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2017
Ετήσια ασφάλιση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Δ.Κ. Κουφονησίων Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νάξος,  8  /12 /2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             Αρ. Πρ.:  22792
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών 
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών       Προς : Ασφαλιστικές εταιρείες  
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου 
Ταχ. Κώδικας: 84300 
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά 
Τηλέφωνο: 2285071545 
FAX: 22850-71545

Πρόσκληση για την υποβολή κλειστής προσφοράς για την ετήσια ασφάλιση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Δ.Κ. Κουφονησίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.  


Δια της παρούσης, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση κλειστών προσφορών στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Πέμπτη 15/12/2016.                    
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την Παρασκευή 16/12/2016, από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης. 
Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στο διάστημα από 7/3/2017 μέχρι 7/3/2018 και δεσμεύει τον Κ.Α. 70-6255 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017  με ποσό ύψους 3.400 € . 
Κριτήριο για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή .  
Σε περίπτωση ύπαρξης όμοιων προσφορών ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής υπηρεσίας με δική τους ευθύνη.  


Ο Προϊστάμενος

Σταμάτης Βερύκοκκος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Εκτύπωση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

*Νέο
Προστέθηκαν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ο Προυπολογισμός
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εκτύπωση

*Νέο
Προστέθηκε η μελέτη

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Εκτύπωση
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (όσον αφορά τον τίτλο του 1ου θέματος)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  Αρ. Πρωτ: 22528       Νάξος, 05/12/2016 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς όλους τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς όλους τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4)Προς όλους τους Εκπρόσωπους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 09 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
 1. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων (επενδυτικών  δαπανών - πρώην ΣΑΤΑ) Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2017.
 2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Γενικού Νοσοκομείου Σύρου και Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Νάξου για την χρηματοδότηση εκπόνησης μελετών έργων εγκαταστάσεων υγείας.
 3.  Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».
 4. Έγκριση μελέτης και διενέργειας διαγωνισμού: «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το 2017».
 5. Λήψη απόφασης επί του θέματος μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018. 
 6. Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης».
 7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση - ανακατασκευή κεντρικού δρόμου οικισμού Αγίου Αρσενίου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
 8. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Ανέγερση Σχολικού κτιρίου Νηπιαγωγείου & Δημοτικού στον Οικισμό Παναγιάς Κοινότητας Ηρακλειάς».
 9. Λήψη απόφασης για αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης.
 10. Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Ξηρόκαμπος - «Τίμιος Σταυρός» Δ.Ε. Νάξου.
 11. Έγκριση σχεδίου τουριστικής δράσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2017.
 12. Καθορισμός ειδικού προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης κάθε είδους αντικειμένων, λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (υπ' αριθμ. 217/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 13. Έγγραφη του Δήμου ως συνδρομητή σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις.
 14. Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε εκθέσεις τουρισμού για το έτος 2017.
 15. Έγκριση πληρωμής χρηματοδοτούμενων μισθωμάτων έτους 2016.
 16. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
 17. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού από την προγραμματική σύμβαση με την Δονούσα.
 18. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016.
 19. Έγκριση επιχορήγησης του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Νάξου.
 20. Λήψη απόφασης περί διαγραφής  χρηματικών καταλόγων από οφειλές παράβασης Κ.Ο.Κ.
 21. Επιστροφές ποσών σε δημότες ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 22. Διαγραφές οφειλών από τέλη παρεπιδημούντων.
 23. Αίτημα κ. Κατερίνης Καλλιόπη περί διαγραφής προσαυξήσεων από τέλη ύδρευσης.
 24. Αίτημα κ. Λαγογιάννη Κωνσταντίνου περί διαγραφής προσαυξήσεων από τέλη ύδρευσης.
 25. Αίτημα κ. Φακίνου Γιαννούλη του Παύλου περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 26. Αίτημα κ. Σμαράγδας Βλάχου περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 27. Έγκριση μετακίνησης αιρετών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 28. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Γεωργίου Ξανθούλη (υπ' αριθμ. 250/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
 29. Αντικατάσταση μέλους σε επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου (υπ' αριθμ. 217/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων).
 30. Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης υλοποίησης της από 22/04/2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (υπ' αριθμ. 12/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων).
 31. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
 32.  Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού και στοχοθεσίας, οικονομικού έτους 2017, του νομικού προσώπου.
 33. Έγκριση της υπ' αριθμ. 105/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, του νομικού προσώπου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ (ΑΕΠΟ) ΧΥΤΑ ΝΑΞΟΥ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Νάξος, 6/12/2016                               
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.πρωτ.22679
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ (ΑΕΠΟ) ΧΥΤΑ ΝΑΞΟΥ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 12.094,86 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). 

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: 

α) 10.517,27 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)
και 1.577,59 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου e-naxos.eu, εκτός από το έντυπο οικονομικής προσφοράς το οποίο θα διατίθεται πρωτότυπο από το Δήμο έως και την 16/12/2016 κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων ή μέσω ταχυμεταφορών κατάλληλα εξουσιοδοτημένων. Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται και σε έντυπη μορφή με την καταβολή 10 ευρώ από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 16/12/2016. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360104, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Παρτσινέβελου Φιλοθέη. 

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 21/12/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους, με την υποβολή αντίστοιχου πιστοποιητικού. Ειδικότερα:
α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής: 
στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Α και άνω,
β) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
γ) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας.

6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19.2 της Προκήρυξης.

7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι πέντε (5) μήνες.

8. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

9. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. 

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της προκήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 


Νάξος, 06/12/2016


Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Εμμανουήλ  Μαργαρίτης

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος,6/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Αρ.πρωτ:   22670      
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ  ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                           
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                      
Τ.Κ.: 84300                                                                   
Πληροφορίες: Σέρβος Ιωάννης                   
Τηλ.: 2285360115-114
Fax: 2285023570                  
E-mail:  Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε               

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ενδοεπικοινωνίας/ραδιοεπικοινωνίας Πολιτικής Προστασίας

Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ενδοεπικοινωνίας/ραδιοεπικοινωνίας Πολιτικής Προστασίας έως και την Παρασκευή 09/12/2016 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες , για την υπό προμήθεια αδειών λογισμικού , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115) και από το διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα: Διαγωνισμοί.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού, παρουσία των διαγωνιζομένων μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του N 4412/2016.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.   Δημήτριος Λιανός             
 
Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος
Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς
Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς
Δελτίο Τύπου
 
e-payments_guide.gif
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
banner_leader.jpg
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Μάρτιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
« < Απρίλιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;