Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Πέμπτη 25 Μαΐου 2017
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Νάξος, 24/02/2017 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                       Αρ. Πρωτ: 3657

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1.       Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.       Προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλωτίου. Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων.
 2. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης παραλιακών οικισμών.
 3. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του υποέργου [2]: ¨Αποκατάσταση των δέκα (10) Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων¨.
 4. Λήψη απόφασης παραλαβής του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 5. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επείγοντα έργα αντιμετώπισης λειψυδρίας -Διασύνδεση δικτύων ύδρευσης δυτικών παραλιών».
 6. Διάθεση συνεχιζόμενων - πολυετίας πιστώσεων  αρμοδιοτήτων δημοτικού συμβουλίου.
 7. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας Πανάγος - Γκουζούλης και Συνεργάτες (υπ' αριθμ. 22/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 8. Καθορισμός αμοιβής  δικηγόρου Αγγελικής Καλία (υπ' αριθμ. 23/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 9. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων της κας. Δρακοπούλου Μαρίας.
 10. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων της κας. Κουρουπάκης Στέλλας.
 11. Γνωμοδότηση για την λειτουργία νέα ειδικότητας στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Φιλωτίου Νάξου.
 12. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 18/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό γραμματέα στην επιτροπή φορολογικών διαφορών.
 13. Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 02/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την επιτροπή προελέγχου καταστημάτων.
 14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την συμμετοχή τους σε τουριστικές εκθέσεις για το έτος 2017.
 15. Ορισμός εκπροσώπων που θα συμμετέχουν στην επιτροπή για την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
 16. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Στήριξης Κέντρου Υγείας - Νοσοκομείου Νάξου.
 17. Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 18. Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 19. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
 20. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές και συγκρότηση αυτών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Νάξος, 24/02/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        Αρ. Πρωτ: 3653       
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.    
1)      Προς τον κ. Δήμαρχο, τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)      Προς την Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κα. Ελένη Καμπούρη.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00μ.μ.  με το παρακάτω μοναδικό θέμα  ημερήσιας διάταξης:
«Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικονομικού έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».          

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 24/02/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 3711
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Σύνταξη σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2017.
2.    Διάθεση πιστώσεων δαπανών πολυετίας και συμβάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του ν. 3463/06.
3.    Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου.            

Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής             
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 24/02/17 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 20/02/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   Αρ. πρωτ.: 3356
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 24 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικού Β’ φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ατομικής προστασίας του προσωπικού του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/06. 
2.Έγκριση πρακτικού Β’ φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών δημοτικών δρόμων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/06.
3.Έγκριση πρακτικού Β’ φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για ετήσια ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων έτους 2017 (περίοδος ασφάλισης από 07-03-2017 έως 07-03-2018).
4.Έγκριση πρακτικού Α’ φάσης του ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2017.
5.Έγκριση πρακτικών δύο άγονων φανερών και προφορικών πλειοδοτικών δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικού σφαγείου στη θέση ’’Ξηρόκαμπος’’ Δ.Ε. Νάξου. 
6.Έγκριση της υπ’ αριθ. 93/2017 απόφασης Δημάρχου.
7.Έγκριση της υπ’ αριθ. 105/2017 απόφασης Δημάρχου.
8.Έγκριση της υπ’ αριθ. 111/2017 απόφασης Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 
                         

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16/02/2017 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος, 16/02/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Αρ. Πρωτ.: 3164
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 16η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 308/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον ορισμό δικηγόρου»

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι εκδικάζεται μετ’ απόδειξη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου στη δικάσιμο της 17/02/2017, η αγωγή Νανούρη κατά του πρώην Δήμου Δρυμαλίας.
  
Ο Δήμαρχος 
 & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 κ.α.α

Λιανός Δημήτριος 

Εγκαίνια του Χ.Υ.Τ.Α. Νάξου Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        Νάξος, 8/2/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ          
Θέμα: Εγκαίνια του Χ.Υ.Τ.Α. Νάξου

Νέα εποχή ξεκινάει στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, χάρη στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Νάξου, ο οποίος εγκαινιάστηκε σήμερα από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικο, τον Δήμαρχο Μανόλη Μαργαρίτη και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν μέσα σε κλίμα χαράς, συγκίνησης και περηφάνιας για την ολοκλήρωση ενός τόσο σπουδαίου περιβαλλοντικού έργου, που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και προασπίζει το περιβάλλον.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Βουλευτής Κυκλάδων Γιάννης Βρούτσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Λεονταρίτης, ο Έπαρχος Νάξου Γιάννης Μαργαρίτης, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, Υπηρεσιακοί Παράγοντες και αρκετός κόσμος.

Ο ΧΥΤΑ Νάξου αποτελεί  πρωτίστης σημασίας περιβαλλοντικό έργο, ζωτικής σημασίας για τα πέντε νησιά του δήμου! Τη σπουδαιότητα αυτήν επισήμαναν στις ομιλίες τους κατά τη διάρκεια των εγκαινίων τόσο ο Δήμαρχος Μανόλης Μαργαρίτης καθώς και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος.

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής σήμερα για την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ και φυσικά γιατί βλέπω πια τους καρπούς των προσπαθειών και των κόπων μας. Ο ΧΥΤΑ Νάξου ήταν από την πρώτη στιγμή στην κορυφή της ατζέντας της Δημοτικής Αρχής, καθώς ήταν και είναι έργο μεγίστης σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος, δίνοντας λύση στο τεράστιο θέμα της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων που υποβάθμιζαν το φυσικό περιβάλλον των νησιών μας και έθεταν τον Δήμο σε κίνδυνο των βαρύτατων προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την έναρξη λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Νάξου αλλά και την αποκατάσταση των 11 Χ.Α.Δ.Α που ήταν διάσπαρτοι στα πέντε νησιά μας, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σήμερα περνάει από την εποχή των χωματερών και της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, στη νέα εποχή της αειφορίας» τόνισε μεταξύ άλλων ο Μανόλης Μαργαρίτης.

Τέλος, ο Δήμαρχος ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Πολιτεία για τη χρηματοδότηση του έργου, καθώς και όλους τους πρώην Δημάρχους και Περιφερειάρχες ονομαστικά, τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τους συνεργάτες του και όσους συνέβαλαν στη δρομολόγηση και υλοποίηση του έργου.
xyta3.jpg
xyta2.jpg
xyta1.jpgΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Νάξος, 06/02/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            Αρ. πρωτ.: 2376
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 10 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.    Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2017.           

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής              
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
Γρίπη των Πτηνών Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      Νάξος, 1/2/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
                                                 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                   

Θέμα: Γρίπη των Πτηνών

Σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κυκλάδων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σας ενημερώνουμε τα εξής: Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε περίοδο μετανάστευση των υδρόβιων πτηνών, όλα τα εκτρεφόμενα κατοικίδια και οικόσιτα πτηνά (όρνιθες, γαλοπούλες, πάπιες κ.τ.λ.) που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χλμ από υδατοσυλλογές (λίμνες, φράγματα κτλ) καθώς και τα πτηνά των συστηματικών εκτροφών πρέπει να βρίσκονται υποχρεωτικά σε περιφραγμένους χώρους τέτοιους ώστε να αποτρέπεται η επαφή τους με άγρια υδρόβια πτηνά. Επίσης, συνίσταται το μέτρο αυτό να επεκταθεί και στις υπόλοιπες εκτροφές, οι οποίες βρίσκονται ε απόσταση μεγαλύτερης από 2 χλμ από υδατοσυλλογές.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εκτύπωση
Ανακοίνωση για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κ.Ε.Α.)
ΣΟΧ 2/2017 Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2)
ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 - 2020» -
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» - ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ», στον Δήμο Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων που εδρεύει στη Νάξο Ν. Κυκλάδων

Συνημμένα έγγραφα
ΣΟΧ 1/2017 Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών
(3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 - 2020» -
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» - ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», στον Δήμο Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων που εδρεύει στη Νάξο Ν. Κυκλάδων.

Συνημμένα έγγραφα.

 
Εκδήλωση για την παρουσίαση χαρτών του Αρχιπελάγους
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ανοιχτή συνάντηση για τον συντονισμό των αποκριάτικων δρώμενων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
e-payments_guide.gif
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
banner_leader.jpg
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Μάιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;