Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Κυριακή 30 Απριλίου 2017
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 16/12/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 23597
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 20 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
2.    Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 2016.
3.    Έγκριση διάθεσης πίστωσης  από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
4.    Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών ΠΟΕ.
5.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές εργασίες των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την καταβολή μισθωμάτων  για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2016 μετά από εξωσυμβατική χρήση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την καταβολή μισθωμάτων μετά από εξωσυμβατική χρήση ακινήτου για τη  ενοικίαση χώρου στάθμευσης  στην Δ.Κ. Νάξου (περιοχή Φουντάνας)  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
 8.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την καταβολή μισθωμάτων μετά από εξωσυμβατική χρήση ακινήτου για την ενοικίαση  χώρου για διάθεση απορριμμάτων στην περιοχή Τίμιος Σταυρός Χώρας  Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
9.    Καθορισμός τέλους σύνδεσης αποχέτευσης στα Κουφονήσια και στη Δονούσα
10. Καθορισμός τελών Πολεοδομικών Υπηρεσιών
11. Έγκριση  δαπάνης , διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση νεκροταφείου οικισμού Δαμαριώνα
12. Έγκριση  δαπάνης , διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: κατασκευή περίφραξης του νεκροταφείου της Τ.Κ. Μελάνων
13. Έγκριση  δαπάνης , διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: κατασκευή νέων τάφων στο νεκροταφείο Τ.Κ. Γλινάδου.
14. Παραλαβή επικαιροποιημένης Συγκοινωνιακής Μελέτης Οδοποιίας της οδού «Δημοτική οδός Δανακός -Λιγαρίδια»           
 Ο Δήμαρχος
       
 & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
            
 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                 Νάξος, 16/12/2016 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                     Αρ. Πρωτ: 23576
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς όλους τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς όλους τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4)Προς όλους τους Εκπρόσωπους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 21 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2017.
 2. Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την στελέχωση της δομής «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 4. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την στελέχωση της δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 5. Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Τ.Κ. Γαλανάδου.
 6. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες εργολαβίας παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κοιμητηρίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 7. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης ΕΜΠ και Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», με σκοπό την αξιοποίησή τους & προετοιμασία τοπικού σχεδίου διαχείρισης».
 8. Έγκριση παράτασης μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων.
 9. Λήψη απόφασης για την παράταση της προμήθειας: «Χημικών υλικών 2016 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 10. Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης μίσθωσης γεώτρησης.
 11. Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (υπ' αριθμ. 295/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 12. Καθορισμός ανώτατων τιμών σφαγής που θα εισπράττονται από τους διαχειριστές των Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ' αριθμ. 298/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 13. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε έντυπες εκδόσεις.
 14. Έγκριση ορίου δαπάνης για την χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο Δήμαρχο και στους Αντιδημάρχους μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
 15. Αίτημα κ. Σκοπελίτη Νικήτα περί τμηματικής καταβολής οφειλών του από τέλη ύδρευσης.
 16. Διαγραφές οφειλών από τέλη παρεπιδημούντων.
 17. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρηματικών καταλόγων από οφειλές παράβασης Κ.Ο.Κ.
 18. Διαγραφή οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιούσιας (Τ.Α.Π.) κ. Μαρούλη Κωνσταντίνου.
 19. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού από παράβαση Κ.Ο.Κ. στον κ. Pirolli Frederik
 20. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης Α.με.Α στην Δ.Κ. Νάξου (υπ' αριθμ. 51/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ).
 21. Έγκριση κοπής - απομάκρυνσης δέντρου στην Δ.Κ. Νάξου (υπ' αριθμ. 54/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 22. Έγκριση κοπής - απομάκρυνσης δέντρου στην Τ.Κ. Γαλανάδου (υπ' αριθμ. 52/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 23. Έγκριση κοπής - απομάκρυνσης δέντρου στην Τ.Κ. Βίβλου (υπ' αριθμ. 53/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 24. Έγκριση της υπ' αριθμ. 115/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού και  στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017, του νομικού προσώπου.
 25. Έγκριση της υπ' αριθμ. 116/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, του νομικού προσώπου
 26. Αντικατάσταση μέλους της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 27. Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου (υπ' αριθμ. 105/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων).
 28. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
 29. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
Διοργάνωση δωρεάν σεμιναρίων Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                 Νάξος, 16/12/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                               

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση δωρεάν σεμιναρίων
 
Βάσει του σχεδιασμού του προγράμματος Τουριστικής Δράσης για το 2016 και στο πλαίσιο της αναγκαιότητας δια βίου κατάρτισης των επαγγελματιών του τουρισμού, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διοργανώνει δωρεάν σεμινάρια αναφορικά με την κοστολόγηση προϊόντων και την προβολή των τοπικών επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα σεμινάρια απευθύνονται στους επαγγελματίες, με στόχο  να εφοδιαστούν με εξειδικευμένες γνώσεις και επαρκή εργαλεία που θα συμβάλουν στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος του τόπου μας και στην περαιτέρω προώθηση των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, σήμερα, 16 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί το σεμινάριο με θέμα «Τεχνική αξιολόγησης του παρεχόμενου προϊόντος (κοστολόγηση μενού)» με εισηγητή τον  Δημήτρη Παπανικολάου,  ΒΒΑ In Hotel Management. Το σεμινάριο απευθύνεται σε Μάγειρες, Ζαχαροπλάστες, F & B M, επισιτιστικές και ξενοδοχειακές μονάδες, εστιατόρια, καφετέριες καθώς και σπουδαστές επισιτιστικών τμημάτων.
Ημερομηνία:             Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου Τόπος διεξαγωγής:                 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου - Δημαρχείο Ώρα σεμιναρίου:     16:00 - 21:00
Το Σάββατο και την Κυριακή 17-18 Δεκεμβρίου 2016 θα διεξαχθεί σεμινάριο με θέμα «Παρουσίαση και προβολή στα Social Media για τον τουρισμό», με εισηγητές την Άντα (Ανδριάνα) Κυρκιλή, Digital Growth Ambassador και τον  Γιάννη Αγγελάκη, πτυχιούχο του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Παντείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ.
Ημερομηνία:             Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
Τόπος διεξαγωγής:                 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου - Δημαρχείο Ώρα σεμιναρίου:     16:00 - 21:00
Και
Ημερομηνία:             Κυριακή 18 Δεκεμβρίου Τόπος διεξαγωγής:                 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου - Δημαρχείο Ώρα σεμιναρίου:     10:00 - 15:00   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2285022671, καθώς και στην Ένωση Ξενοδόχων, στο Σύλλογο Ενοικιαζομένων Δωματίων, στο Σύλλογο Μαζικής Εστίασης και στον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Νάξου.
Διακοπή κυκλοφορίας εν όψει χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    Νάξος, 16/12/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                               
 Στο πλαίσιο πραγματοποίησης των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν από το ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής διεξαγωγή των εκδηλώσεων αυτών αλλά και η ασφάλεια των συμμετεχόντων και πεζών, είναι απαραίτητο να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για τις ημέρες, ώρες και οδούς, ως εξής: ·        
Σάββατο 17/12/2016 από τις 12:00 έως τις 16:00:
Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στην πλατεία Πρωτοδικείου και παρακαλούμε όπως απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων προς την πλατεία από το κατάστημα 3Φ στην οδό Παπαβασιλείου και από το εστιατόριο «Μάρω». ·        
Πέμπτη 22/12/2016, Παρασκευή 23/12/2016, Πέμπτη 29/12/2016, Παρασκευή 30/12/2016 από τις 17:00 έως τις 22:00 και Σάββατο 24/12/2016, Σάββατο 31/12/2016 από τις 10:00 έως τις 14:00: Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στην οδό Παπαβασιλείου και στον δρόμο του παλιού ταχυδρομείου και παρακαλούμε όπως απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων από το κατάστημα 3Φ στην οδό Παπαβασιλείου έως την Αlpha Bank καθώς και η διέλευση οχημάτων προς τον δρόμο του παλιού ταχυδρομείου από την πλατεία πρωτοδικείου. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεση σας.                                                                                                                             
Ασφάλιση οχημάτων 2017 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΔΑ: 7ΧΟ9ΩΚΗ-ΤΑΡ   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              Νάξος  16/12/2016   
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   Αριθ. Πρωτ.23380
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών
«ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» 
(περίοδος ασφάλισης από 7/3/2017 έως 7/3/2018) 


Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διακηρύσσει ότι:

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 (περίοδος ασφάλισης από 7/3/2017 έως 7/3/2018) συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
(18.410,00 € για ετήσια ασφάλιστρα και 1.590,00 € δικαίωμα προαίρεσης)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 11/01/2017, ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών την 10:30 π.μ.Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα ή αν μέχρι τη μέρα και ώρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία και ώρα αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Για περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.: 2285360129, fax.: 2285023570, (αρμόδιος υπάλληλος κος Μαχαιριώτης Νικόλαος) και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «διαγωνισμοί».


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

Προμήθεια αντιδραστηρίων Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΝΑΞΟΣ 16-12-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ: 23384
TMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ    
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2285360-153
ΦΑΧ:22850-23570

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Προς
Kάθε ενδιαφερόμενο 
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  >> . 

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να αναθέσει με απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
βάσει της τεχνικής έκθεσης του τμήματος περιβάλλοντος  της Δ/νσης Περιβάλλοντος  του Δήμου μας σας καλεί το καθένα σας που ασχολείται με την εμπορεία και διάθεση των ανωτέρω  να εκδηλώσει ενδιαφέρον καταθέτοντας Κλειστή την οικονομική  προσφορά η αποστέλλοντας την με ΦΑΧ  στο πρωτόκολλο του Δήμου   έως και την   Δευτέρα 19- 12-2016  και ώρα 15:00μμ,        
Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των    1.704,38       € μαζί με το Φ. Π. Α 24%. για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχει   .
Η  ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου στον προμηθευτή ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά.  
Τα  Υλικά     αναγράφονται στο  πίνακα του προϋπολογισμού  και στο  έντυπο με τις τεχνικές προδιαγραφές & τον ενδεικτικό προϋπολογισμό   που ακολουθεί  και τα  οποία  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης. 
Η προθεσμία  Παράδοσης  Των αντιδραστηρίων και των  αναλωσίμων των εργαστηρίου των Χημικών αναλύσεων  του Δήμου, θα αναφέρεται μέσα στο συμφωνητικό.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία . 
O Προϊστάμενος του Γραφείου Προμηθειών  

Βερύκκοκος Σταμάτιος
ΠΕ1 Διοικητικός 

Προμήθεια αλατιού Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΝΑΞΟΣ 16-12-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                   ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ: 23383
TMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ    
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2285360-153
ΦΑΧ:22850-23570

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ(  (αλάτι για εκχιονισμό ) -- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Προς
Kάθε ενδιαφερόμενο 
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  >> . 

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να αναθέσει με απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ(  (αλάτι για εκχιονισμό )  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
βάσει της τεχνικής έκθεσης του τμήματος περιβάλλοντος  της Δ/νσης Περιβάλλοντος  του Δήμου μας σας καλεί το καθένα σας που ασχολείται με την εμπορεία και διάθεση των ανωτέρω  να εκδηλώσει ενδιαφέρον καταθέτοντας Κλειστή την οικονομική  προσφορά η αποστέλλοντας την με ΦΑΧ  στο πρωτόκολλο του Δήμου   έως και την   Δευτέρα 19- 12-2016  και ώρα 14:00μμ,        
-     Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των    713,00      € μαζί με το Φ. Π. Α 24%. για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχει   .
Η  ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου στον προμηθευτή ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά.  
Τα  Υλικά     αναγράφονται στο  πίνακα του προϋπολογισμού   & στον εντυπο προσφοράς    που ακολουθεί  και τα  οποία  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης. 
Η προθεσμία  Παράδοσης  του αλατιού για εκχιονισμό   του Δήμου, ορίζετε σε προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση της ανάθεσης     .
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία . 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                                                                             

O Προϊστάμενος του Γραφείου Προμηθειών  
Βερύκκοκος Σταμάτιος
ΠΕ1 Διοικητικός 

Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Εκτύπωση
Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων


* Έγινε ορθή επαναληψη στο έντυπο της διακήρυξης
ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Εκτύπωση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
« ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ,ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 12/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 22954 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 16 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κουφονησίων.
2.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Σχοινούσας.
3.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Ηρακλειάς.
4.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Δονούσας.

 Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                               Νάξος: 09 /12 /2016
Ταχ. Κώδικας: 84300                                      Αρ. Πρωτ.: 22916
Πληροφ.: Τριανταφύλλου Νεκταρία
Τηλέφωνο: 2285360140
FAX: 22850-23570
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
( Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, »σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 53.806,08 €  ευρώ   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ 288 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ΑΔΑ  :6ΡΠΘΩΚΗ-7 Η9
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την  Τετάρτη  21 -12- 2016 και ώρα 11.00π.μ. π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Νάξου  που βρίσκεται στην Χώρα της Νάξου. 
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην  ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ,  Τ.Κ. 84300 , Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης  καθώς και η μελέτη είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Εμμανουήλ Νικ.Μαργαρίτης

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ετήσια ασφάλιση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Δ.Κ. Κουφονησίων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
 
e-payments_guide.gif
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
banner_leader.jpg
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Απρίλιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« < Μάιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;